Језичка грешка бр. 25: Чак штавише

Miloš Matović пре 6 година Коментар
Језичка грешка бр25 Чак штавише
Чак штавише

Иако је фраза чак штавише јако честа у свакодневном говору, ради се о плеоназму, односно о употреби сувишних речи.

Речи чак и штавише имају исто значење, тако да не смеју да се нађу једна поред друге.

Правилно је рећи:

Чак мислим да је филм добар.

или

Штавише, мислим да је филм добар.

Неправилно је рећи:

Чак штавише, мислим да је филм добар.

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 5 година

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 5 година

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање