Услови коришћења

1. Општи услови
Компанија Ciklopea d.o.o., са седиштем на адреси Međimurska 21, 10000 Загреб, Хрватска, матични број компаније MBS 080479491 (даље у тексту „Ciklopea”) је искључиви власник, финансијер и руковалац овог веб-сајта. Коришћењем овог веб-сајта или садржаја на овом веб-сајту, директно или индиректно преко треће стране, прихватате правну обавезу и поступање у складу с овим Условима коришћења. Ако нисте сагласни с овим Условима коришћења, немате дозволу за коришћење и дајете своју сагласност да нећете користити овај веб-сајт или садржај овог веб-сајта.

2. Дозвољена употреба.
Није дозвољено коришћење овог веб-сајта (укључујући сваку веб-страницу и/или податке који су хостовани на домену ciklopea.com), основне рачунарске програме веб-сајта (укључујући програмске интерфејсе апликације „API”)), називе домена, јединствене адресе ресурса („URL”), базе података, функције или садржај веб-сајта, осим у приватне и некомерцијалне сврхе. Употреба било ког аутоматског система или софтвера, којим управља трећа страна или којим се управља на други начин, за издвајање било каквих података са овог веб-сајта у комерцијалне сврхе („снимање екрана”) је строго забрањена.

3. Задржавање свих права.
Компанија Ciklopea задржава апсолутно право да предузме све мере које сматра потребним према свим странама које су на било који начин укључене у неовлашћено коришћење овог веб-сајта, без претходног обавештења, како би остварила своја права и спречила такво неовлашћено коришћење и/или покретање судских поступака.

4. Сагласност за истрагу кршења Услова коришћења компаније Ciklopea.
Компанија Ciklopea задржава апсолутно право да спроведе све потребне истраге (било коришћењем технолошких средстава или на други начин) свих кршења ових Услова коришћења. Приступом овом веб-сајту, дајете своју сагласност да компанија Ciklopea спроведе све потребне истраге у циљу спречавања неовлашћене употребе овог веб-сајта.

5. Интелектуална својина.
Све информације, подаци, софтвер (укључујући API), називи домена, URL адресе, базе података и материјали који се налазе на овом веб-сајту, укључујући називе, логотипе, итд., као и шема боја и изглед веб-сајта, подлежу заштити ауторског права, права на жиг, права на базу података и/или другим правима на интелектуално својину. Можете да користите такав садржај искључиво на дозвољени начин у приватне и некомерцијалне сврхе. Свака друга употреба и/или умножавање таквог садржаја без претходног писаног одобрења компаније Ciklopea је забрањена и представља кршење ових Услова коришћења.

6. Везе до овог веб-сајта.
Није дозвољено успостављање веза и/или управљање везама до овог веб-сајта без претходног писаног одобрења компаније Ciklopea.

7. Везе до других веб-сајтова.
Веб-сајт компаније Ciklopea може да садржи везе до веб-сајтова којима не управља компанија Ciklopea. Ове везе постављамо ради ваше погодности или референце, али не прегледамо, не контролишемо нити пратимо материјале ни на једном другом веб-сајту. Не сносимо одговорност за перформансе таквих веб-сајтова или за ваш пословни однос са њима. Ваше коришћење других веб-сајтова подлеже условима коришћења, политикама заштите приватности и политикама заштите ауторског права тих веб-сајтова.

8. Ограничена одговорност.
Компанија Ciklopea не сноси одговорност ни за какве губитке и/или штете настале услед коришћења овог веб-сајта или било ког другог веб-сајта до ког постоји веза на овом веб-сајту и/или настале услед коришћења информација које су наведене на овом или на било ком другом таквом веб-сајту.

9. Применљиви закон и судска надлежност.
Предуслов за коришћење веб-сајта компаније Ciklopea је да свака страна прихвата једину и искључиву надлежност судова Републике Хрватске и примену њених закона (осим у случајевима када је другачије прописано обавезним одредбама закона о заштити потрошача), укључујући сваку страну која приступа таквим информацијама или објектима у своје име или у име трећих страна.
По апсолутном и искључивом нахођењу компаније Ciklopea, компанија Ciklopea може да покрене судски поступак против било које стране у вези са кршењем ових услова и одредаба, према сопственом нахођењу, у Хрватској или у земљи у којој је дошло до кршења или у земљи пребивалишта такве стране, и, ако је укључено више страна, у земљи пребивалишта било које од тих страна, а све остале стране прихватају ту судску надлежност.