Prijevodna rješenja za 30+ jezika i 150+ jezičnih parova

Da, možemo preuzeti složene projekte koji uključuju vrlo rijetke jezične kombinacije!

Jezici u Ciklopei

Naši lokalni resursi za sve jezike pažljivo su odabrani jezični stručnjaci koji su ujedno izvorni govornici stranih jezika. Oni imaju potrebno iskustvo, kvalifikacije i interdisciplinarno znanje za pružanje kvalitetnih jezičnih usluga u područjima medicine i farmacije, IT-a i razvoja softvera te tehnologije i proizvodnje.

Pročitajte naše izvorne članke

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.