Kreativno prevođenje za medicinu i farmaciju: što, kako i kada?

Miloš Matović prije 6 godina 2 min

Kreativno prevođenje zasigurno nije jedna od stvari koje će nam prve pasti na um kada govorimo o prevođenju medicinskih tekstova ili lokalizaciji farmaceutskih materijala. Planovi ispitivanja, sažetci opisa svojstava lijekova i prepiska s regulatornim tijelima po svojoj su prirodi ozbiljni. Stoga ponekad zaboravimo da su i medicinskim i farmaceutskim društvima potrebna marketinška rješenja da bi potaknula razvoj poslovanja i doprla do klijenata i kupaca.

Kreativno prevajanje za medicino in farmacijo: zakaj, kdaj in kako

Što je kreativno prevođenje?

Kreativno prevođenje ili transkreacija sofisticirano je jezično rješenje koje uključuje elemente lokalizacije, prevođenja i kulturne prilagodbe, s ciljem prijenosa ritma, tona i namjere izvornog materijala na stranim tržištima.

Taj se pristup upotrebljava kad god je određeni aspekt korporativne poruke, usmjerene na najširi krug korisnika, potrebno prilagoditi okruženju stranog tržišta.

Za razliku od prevođenja u kojem je naglasak na preciznom i točnom prijenosu značenja izvornog materijala, kreativnim prevođenjem prenose se određene vrijednosti, osjećaj i stil, a jezični stručnjaci usredotočuju se na namjeru izvornog materijala i njegove marketinške aspekte, kao što su ciljana publika, filozofija brenda i, vrlo često, usklađenost transkreirane poruke s vizualnim identitetom društva.

Sažeto govoreći, poruka se preoblikuje i iznova piše na ciljanom jeziku umjesto da se prevodi ili lokalizira.

Kada je farmaceutskim društvima i proizvođačima medicinskih proizvoda potrebno kreativno prevođenje?

Ukratko, kad god trebaju prilagoditi bilo koji reklamni ili marketinški materijal za potrebe stranog tržišta.

Svrha je kreativnog prevođenja očuvanje kreativnosti i učinka izvorne poruke koja može biti u obliku slogana, oglasa, brošure proizvoda ili usluga, internetske stranice, pa čak i naziva robne marke u nekim slučajevima.

Još je jedna važna svrha kreativnog prevođenja sprječavanje štete – uz to što približava društvo i njegove proizvode ciljanoj publici, kreativno prevođenje djeluje i kao zaštitni sloj koji sprječava da se bilo koji aspekt proizvoda, usluge ili društva doživi negativno na ciljanom tržištu.

Svakom tržištu potrebno je pristupiti na poseban način, a katkad su potrebni čak i posve različiti materijali.

Izravno prevođenje marketinških materijala stoga nikad nije pravo rješenje jer može (i dokazano to čini) prouzročiti slabiji uspjeh proizvoda ili usluge na ciljanim tržištima ili, još gore, zbuniti ili uvrijediti ciljanu publiku.

Sva vanjska komunikacija medicinskih i farmaceutskih društava mora prenijeti dojam stručnosti i profesionalnosti, a kreativno prevođenje predstavlja rješenje koje čuva te vrijednosti na ciljanim tržištima i pomaže društvima da ostvare svoj puni potencijal i pozitivnu globalnu prisutnost.

Uz to, regulatorna tijela koja djeluju na ciljanim područjima trebaju odobriti sve marketinške materijale, što u osnovi pruža dodatan sloj osiguranja kvalitete. Naime, ako regulatorna tijela shvate i odobre transkreiranu poruku, postoje dobri izgledi da će je prihvatiti i ciljano tržište.

Kako to radimo?

Uspješna transkreacija za medicinu i farmaciju rezultat je timskog rada, a obično zahtijeva blisku suradnju i konstruktivnu komunikaciju dionika – klijenta, voditelja projekta, jezičnih stručnjaka, marketinških stručnjaka i regulatornih tijela.

Pogledajte našu studiju slučaja koja sadrži detaljan opis postupka kreativnog prevođenja slogana na 11 jezika za JGL, jedno od vodećih farmaceutskih društava u Jadranskoj regiji.

Kreativno prevođenje za medicinu i farmaciju

Od uspješne transkreacije slogana do stalne suradnje s JGL-om

Povezani članci

Digitalna globalizacija: lokalizacija turističkih oglasa u jadranskoj regiji

prije 6 godina

Možda je život u novom digitalnom dobu za neke ljude ili vlasnike poduzeća donio prevelike promjene, no ne možemo poreći da se mnoge aktivnosti, između ostalog turizam i rezervacija odredišta za odmor, odvijaju u virtualnom svijetu. Čini se da se Hrvatska trudi ne izgubiti kao kap vode u moru i novim tržišnim trendovima. S obzirom na statističke podatke za 2017. koji pokazuju porast dolazaka stranih turista za 13 %, rekao bih da je taj pristup zasad uspješan.

Nastavi čitati