Privola

Pristajem samovoljno društvu Ciklopea d.o.o. ostaviti sve tražene osobne podatke potrebne za ostvarivanje suradnje na prevoditeljskim projektima koji će se obrađivati samo u sljedeće svrhe:

  • Poslovanja i suradnje na projektima
  • Primanje newslettera i ostalih obavijesti društva

Napomena:

Društvo iste podatke neće dostavljati trećim stranama.

Suradnici mogu u svakom trenutku zatražiti sljedeće: pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, deaktivaciju profila u našem BMS (Business Management System) sustavu Orchestrum, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka, ili uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i mogućnost podnošenja prigovora nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka: Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr).