Načelo 80/20 v jezikovni panogi

Miloš Matović Pred 5 let Komentar

Paretovo načelo ali pravilo 80/20 v svoji najpreprostejši obliki pravi, da za približno 80 % pozitivnih ali negativnih posledic obstaja približno 20 % vzrokov.

The 80-20 Rules for Language Industry | Blog | Ciklopea

Paretovo načelo ali pravilo 80/20 v svoji najpreprostejši obliki pravi, da za približno 80 % pozitivnih ali negativnih posledic obstaja približno 20 % vzrokov, omenjeno načelo pa pravi tudi, da samo 20 % vsakega procesa zahteva posebno pozornost, znanje, trud in prinaša spremembe. Seveda to ne pomeni, da je treba preostalih 80 % ignorirati; to pravilo nam zgolj pomaga določiti, na kaj se moramo pri svojem delu osredotočiti, da bi dosegli najboljše rezultate.

Čeprav so točne številke lahko različne (80 ni vedno 80 in 20 ni vedno 20), lahko to preprosto in učinkovito pravilo, poimenovano po italijanskem ekonomistu Vilfredu Paretu, uporabljamo v različnih strokah in panogah, vedno pa opisuje razmerje med vložkom in rezultati. Tokrat se bomo osredotočili na njegovo uporabo v jezikovni panogi.

Načelo 80/20 za lokalizacijo

Pogosto poudarjamo, da je prevajanje osrednji proces lokalizacije, da pa je sama lokalizacija širši in kompleksnejši proces. To sicer povsem drži – natančen prevod predstavlja samo središče lokalizacijskega procesa, ekipe za lokalizacijo pa si ne moremo predstavljati brez prevajalcev.

Rečemo lahko tudi, da prevajanje predstavlja 80 % lokalizacije, medtem ko se 20 % nanaša na slogovno, kulturno in tehnično prilagoditev, ki lokalizacijo ločuje od prevajanja.

Načelo 80/20 za globalizacijo

Lokalizirani izdelki in storitve imajo iste lastnosti in namene, običajno pa tudi videz in način uporabe. Če uporabimo Paretovo načelo, bomo zlahka ugotovili, da je 80 % globalnih potreb, navad, obnašanj in pričakovanj univerzalnih, medtem ko jih je 20 % odvisno od kulture in okolice lokalnega tržišča.

Rečemo lahko, da se 20 % vsakega izdelka ali storitve povsem lokalizira, medtem ko se je 80 % ne spremeni.

Načelo 80/20 za poslovno vsebino

Pomembnosti vsebine nikoli ni mogoče dovolj poudariti, vendar je kljub temu namen vsebine še pomembnejši. So vam všeč spletna mesta, na katerih ni ničesar razen reklam in informacij o prodaji? Tudi nam niso.

Osemdeset odstotkov poslovne vsebine mora govoriti o naših uporabnikih in strankah, njihovih pričakovanjih in potrebah ter predstavljati uporabne informacije o naših izdelkih in storitvah (s ciljem vzpostavljanja in ohranitve dobrih odnosov z občinstvom), medtem ko sme biti samo 20 % vsebine povezane s prodajo in strogo poslovnimi aktivnostmi.

Povezani članki

Ključ do uspeha pri prevajanju gradiv za klinična preskušanja

Pred 3 leta

Dobro znana fraza slab prevod lahko pomeni več stvari. Prvi pomen se, razumljivo, nanaša na besedilo (ali katero koli drugo gradivo), ki vsebuje pomenske, slogovne, slovnične in pravopisne napake. Drugi pomen, ki ima lahko resnejše posledice, se nanaša na zamudo ali odpoved umestitve izdelkov na trg, izgubo časa, virov in energije ter, kar je najhuje, ustvarjanje negativnega vtisa na tujem trgu, kar je prav tako cena slabega prevoda.

Kako to preprečiti?

Beri naprej

Strojno prevajanje, umetna inteligenca in posredovanje ljudi

Pred 5 let

Več kot 60 let pozneje je tehnologija za strojno prevajanje neprimerljivo bolj razvita, na dnevni osnovi jo lahko uporablja skoraj vsakdo, prevajalci so še vedno zelo potrebni, a kljub temu obstaja prepričanje iz 20. stoletja, da bodo računalniki prevajalce povsem nadomestili, potrebo po učenju tujih jezikov pa čez nekaj let popolnoma odpravili. Pa bodo res?

Beri naprej