Pogoji uporabe spletnega mesta podjetja Ciklopea

1. Splošno

Edini lastnik, ustanovitelj in upravljavec tega spletnega mesta je podjetje Ciklopea, d.o.o. s sedežem na naslovu Međimurska 21, 10000 Zagreb, Hrvaška, s številko podjetja (matična številka subjekta): 080479491 (v nadaljevanju: »Ciklopea«). Z uporabo tega spletnega mesta ali njegove vsebine, neposredno ali posredno prek tretje strani, se strinjate, da vas ti pogoji uporabe tudi pravno zavezujejo in da boste ravnali skladno z njimi. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, ne smete uporabljali tega spletnega mesta ali njegove vsebine in se strinjate, da tega ne boste počeli.

2. Dovoljena uporaba

To spletno mesto (vključno s katero koli spletno stranjo in/ali podatki, ki gostujejo v sklopu spletne domene ciklopea.com), njegove računalniške programe (vključno s programskimi vmesniki aplikacij (API-ji)), imena domen, URL-je, podatkovne baze, funkcije ali njegovo drugo vsebino smete uporabljati samo za zasebne in nekomercialne namene. Uporaba katerega koli avtomatiziranega sistema ali programske opreme, ki jo upravlja tretja stran ali kdo drug, za pridobivanje kakršnih koli podatkov s spletnega mesta za komercialne namene (angl. screen scraping) je strogo prepovedana.

3. Pridržanje vseh pravic

Ciklopea si pridržuje absolutno pravico do izvedbe vseh ukrepov, ki se ji zdijo potrebni, zoper vse strani, vključene v nepooblaščeno uporabo njenega spletnega mesta, brez obveščanja za namen uveljavitve svojih pravic in preprečitve takšne nedovoljene uporabe in/ali sprožitve pravnih postopkov.

4. Soglasje za Ciklopeino preiskovanje kršitev

Ciklopea si pridržuje absolutno pravico do izvedbe vseh potrebnih preiskav (z uporabo tehnologije ali drugače) kakršnih koli kršitev teh pogojev uporabe. Z dostopom do tega spletnega mesta Ciklopei dovoljujete izvedbo vseh potrebnih preiskav za preprečitev nepooblaščene uporabe njenega spletnega mesta.

5. Intelektualna lastnina

Vse informacije, podatki, programska oprema (vključno z API-ji), imena domen, URL-ji, podatkovne baze in gradiva, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, vključno z imeni, logotipi itd., ter barvna shema in postavitev spletnega mesta so predmet avtorskih pravic, pravic blagovne znamke, pravic podatkovnih baz in/ali drugih pravic intelektualne lastnine. Takšno vsebino lahko uporabljate samo, če je to nujno potrebno za dovoljene osebne in nekomercialne namene. Vsaka druga uporaba in/ali razmnoževanje takšne vsebine brez predhodnega pisnega soglasja Ciklopee je prepovedana in bo predstavljala kršitev teh pogojev uporabe.

6. Povezave do tega spletnega mesta

Povezav do tega spletnega mesta ne smete ustvariti in/ali upravljati brez predhodnega soglasja Ciklopee.

7. Povezave do drugih spletnih mest

Ciklopeino spletno mesto lahko vključuje povezave do spletnih mest, ki jih ne upravlja Ciklopea. Te povezave dodajamo zaradi vaše enostavnejše uporabe ali sklicevanja, vendar gradiv na katerem koli drugem spletnem mestu ne preverjamo, nadzorujemo ali spremljamo. Za delovanje teh spletnih mest ali vaš poslovni odnos z njimi nismo odgovorni. Za vašo uporabo drugih spletnih mest veljajo pogoji uporabe teh spletnih mest, vključno s pravilniki o varstvu zasebnosti in avtorskih pravicah teh spletnih mest.

8. Omejena odgovornost

Ciklopea ni odgovorna za nobeno izgubo in/ali škodo, ki je posledica uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli drugega spletnega mesta, do katerega to spletno mesto vodi, in/ali uporabo informacij, navedenih na tem ali katerem koli drugem spletnem mestu.

9. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Z uporabo Ciklopeinega spletnega mesta se vse strani strinjajo z izključno in izrecno pristojnostjo sodišč v Republiki Hrvaški in uporabo hrvaške zakonodaje (razen če obvezna določila potrošniške zakonodaje določajo drugače), vključno z vsako stranjo, ki dostopa do takšnih informacij ali funkcij v svojem imenu ali imenu koga drugega.

Po Ciklopeini absolutni in izrecni lastni presoji lahko Ciklopa proti kateri koli strani, ki krši te pogoje uporabe, sproži pravni postopek na Hrvaškem ali v kraju, kjer je prišlo do kršitve, ali v kraju stalnega prebivališča takšne strani, če je vključenih več strani, pa v kraju stalnega prebivališča katere koli od teh strani, pri čemer se bodo vse druge strani s takšno pristojnostjo strinjale.