Proces optimizacije L10n

  • Articles

Kako s prevajalsko tehnologijo zmanjšati stroške lokalizacije [članek]

Ko govorimo o koristih tehnologije, pravzaprav govorimo o uporabi znanstvenih spoznanj v praktične namene. V kontekstu prevajanja in lokalizacije to v prvi vrsti vključuje odkritja informacijskih in računalniških znanosti, ki sta jezikovno panogo pripeljala v 21. stoletje in iz nje naredila panogo, ki je v pomoč pri razvoju IT in programske opreme, medicine in farmacije in različnih proizvodnih panog. Proces globalizacije je še okrepil pomen jezikov in medkulturne komunikacije, ki tako še naprej igrajo ključno vlogo v digitaliziranem svetu; jezikovna panoga deluje kot spodbujevalec tega procesa.

Kaj je prevajalska tehnologija?

Prevajalske tehnologije so nabor programskih orodij, zasnovanih za obdelavo prevajalskih gradiv, in v pomoč jezikoslovcem pri njihovih vsakodnevnih nalogah. Razdeljena so v tri glavne podkategorije:

Strojno prevajanje (MT)

Prevajalske naloge izvajajo stroji (računalniki) na podlagi statističnih (strojni prevajalniki izvajajo prevajalske naloge na podlagi zbranih prevedenih gradiv) ali nevralnih modelov (strojni prevajalniki so narejeni na podlagi umetne inteligence). Prevod, ki ga opravi računalnik, uredijo profesionalni jezikoslovci v postopku urejanja besedila, ki je lahko bolj ali manj zahtevno, odvisno od jezikovne kombinacije in kompleksnosti gradiv ter količine vsebine.

Računalniško podprto prevajanje (CAT)

Računalniško podprto prevajanje ali prevajanje s pomočjo računalnika izvajajo prevajalci, ki za optimizacijo procesa in hitrejše prevajanja uporabljalo določeno orodje za računalniško podprto prevajanje ali programsko opremo.

Ob predpostavki popolne kombinacije tehnološkega napredka in strokovnega znanja človeka so programski paketi za računalniško podprto prevajanje glavna orodja jezikovne panoge. CAT-orodja so v svojem bistvu napredni urejevalniki besedila, ki izvirno vsebino razdelijo na segmente in zaslon na izvirna in cilja polja, zaradi česar je delo prevajalca enostavnejše. Poleg tega ponujajo še številne napredne funkcije, ki omogočajo optimizacijo procesa prevajanja/optimizacije, izboljšajo kakovost končnega rezultata ter prihranijo čas in vire. Zato se imenujejo tudi orodja za boljšo produktivnost.

Productivity software

Slika 1 – CAT-orodje v uporabi

Najpomembnejše funkcije orodij za boljšo produktivnost vključujejo:

  • upravljanje prevajalskih zmogljivosti
  • napredno preverjanje slovnice in pravopisa
  • napredno iskanje besedila v izvirnem in ciljnem besedilu
  • iskanje ujemanj

Standardna CAT-orodja so Across Language Server, SDL Trados Studio, SDL GroupShare, SDL Passolo, memoQ, Memsource Cloud, Wordfast, Translation Workspace in druga, na voljo pa so kot nameščena programska oprema ali rešitve v oblaku.

Zagotavljanje kakovosti (QA)

Orodja za zagotavljanje kakovosti se uporabljajo za različna preverjanja kakovosti med ali po končanem procesu prevoda/lokalizacije. Ta orodja uporabljajo prefinjene algoritme za preverjanje pravopisa, skladnosti, splošnega in za projekt specifičnega sloga, kodiranje in integriteto postavitve ter drugo.

Vsa orodja za produktivnosti imajo vgrajene funkcije za zagotavljanje kakovosti, vendar obstajajo tudi namenska orodja za zagotavljanje kakovosti, kot sta Xbench in Verifika QA.

Kaj so prevajalske zmogljivosti?

Vsi vemo, da imajo informacije vrednost, enako pa velja tudi za prevedene informacije. Zato so prej prevedeni/lokalizirani in urejeni besedilni elementi v določenem jezikovnem paru obravnavani kot prevajalske zmogljivosti v jezikovni panogi – ko so enkrat prevedeni/lokalizirani in odobreni, besedilnih elementov ni treba znova prevajati, za to torej niso porabljeni nobeni dodatni viri. Ti elementi, ki so ustvarjeni, upravljani in uporabljeni z orodji za izboljšanje produktivnosti, vključujejo:

Prevajalski spomini (TM)

Prevajalski spomini so segmentirane zbirke podatkov, ki vsebujejo prej prevedene elemente v določenem jezikovnem paru, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati v prihodnjih projektih. Programska oprema za izboljšanje produktivnosti izračuna odstotek podobnosti med novo vsebino za prevajanje/lokalizacijo in obstoječimi segmenti, ki so bili predhodno prevedeni, lektorirani in preverjeni, jezikovna ekipa pa lahko dostopi do teh informacij, jih uporabi in prilagodi, kjer je potrebno. Ta odstotek neposredno vpliva na stroške, povezane s projektom za prevajanje/lokalizacijo, in čas, ki je potreben za njegovo dokončanje, saj ujemajoči se segmenti stanejo manj in za obdelavo zahtevajo manj časa.

Translation Memory

Slika 2 – prevajalski spomin v uporabi (poravnan vzorec iz angleščine v nemščino)

Prevajalski spomini se običajno razvijajo v začetnih stopnja prevajalskega/lokalizacijskega projekta in se sčasoma večajo ter vedno bolj manjšajo stroške lokalizacije in krajšajo čas, ki je potreben za dokončanje projekta. Vendar prevajalski spomini zahtevajo redno vzdrževanje, tj. čiščenje, saj se lahko izvirna vsebina spremeni in uvede novo izrazoslovje.

V primeru, da obstaja odobren prevod dokumenta, vendar je bil narejen brez orodij za izboljšanje produktivnosti, je prevajalske spomine mogoče izdelati s postopkom poravnave:

Slika 3 – primer poravnave dokumenta

Izvirni in ciljni dokument se razdelita v segmente, ki se jih nato poveže, da se ustvari datoteka s prevajalskim spominom, to pa je mogoče uporabiti za projekt.

Terminološka zbirka podatkov (TB)

Terminološke zbirke podatkov so zbirke podatkov, ki vsebujejo prevode določenih izrazov v določenem jezikovnem paru in nudijo pomoč ekipi jezikoslovcev ter zagotavljajo leksikalno skladnost med projekti.

Terminološke zbirke podatkov je mogoče razviti pred začetkom projekta, ko so prevode izrazoslovja že potrdili vsi deležniki (stranka, ustvarjalec vsebine, jezikoslovec) ali med projektom, ko se izrazi opredeljujejo. Posebej uporabni so pri lokalizaciji medicinskih naprav, tehničnih gradiv in programske opreme.

Glosarji

Za razliko od terminoloških zbirk podatkov so glosarji enojezični dokumenti, ki pojasnjujejo posebno izrazoslovje bodisi v izvirnem bodisi v ciljnem jeziku. Zagotavljajo dodatni kontekst jezikoslovcem in jih je mogoče uporabljati za razvoj terminoloških zbirk podatkov.

Prednosti prevajalske tehnologije

Glavni namen vse prevajalske tehnologije je optimizacija in poenotenje procesa prevajanja/lokalizacije ter zagotavljanje tehnološke infrastrukture, ki pospešuje delo ter v celoti uporablja strokovno znanje profesionalnih prevajalcev.

Kot smo že videli, prevajalski spomini, ko so enkrat razviti, ponujajo takojšnje znižanje cene (od projekta do projekta se višina tega razlikuje in je odvisno od izvirnega gradiva ter količine segmentov, ki se ujemajo – v začetnih stopnjah lahko znaša do 20 %, sčasoma pa naraste), vendar so dolgoročnejše, bolj prefinjene koristi pametne integracije prevajalskih tehnologij tiste, ki resnično spremenijo zadeve. Vključujejo:

Človeško znanje z digitalno infrastrukturo

Čeprav je deloma uporabno, strojno prevajanje še vedno ne daje zadovoljivih rezultatov, ki bi jih lahko uporabili v komercialne namene. Vse strojne prevode morajo naknadno urediti profesionalni jezikoslovci, ta proces pa zahteva več in ne manj časa in virov.

Po drugi strani prevode, opravljene s pomočjo orodij za izboljšanje produktivnosti, ustvarijo ljudje, prevajalske zmogljivosti preverijo in odobrijo ljudje, posebno izrazoslovje se razvije v sodelovanju s stranko, pisci vsebine, vodji trženja, strokovnjaki za področje in drugimi deležniki, kar na koncu ustvari popolno kombinacijo človeške strokovnosti, občutka in ustvarjalnosti ter tehnoloških rešitev.

Prihranek časa

Profesionalni jezikoslovci lahko v manj časa ustvarijo več. Programska oprema za izboljšanje produktivnosti, prevajalski spomini, terminološke zbirke podatkov in glosarji – vse to zmanjšuje količino dragocenih ur za raziskovanje in prevajanje ter jezikoslovcem omogoči pravočasno opravljanje njihovih nalog s tehnološko infrastrukturo, ki deluje kot slogovni in leksikalni vodič.

To posledično omogoči pravočasno oddajo lokaliziranega izdelka/storitve z vsemi potrebnimi preverjanji zagotavljanja kakovosti.

Skladno zagotavljanje kakovosti

Uporaba prevajalske tehnologije predstavlja nadzor kakovosti v realnem času, saj se jezikoslovci zanašajo na predhodno preverjene elemente, ki jim je bila preverjena tudi kakovost, in ohranjajo oblikovan slog, izrazoslovje in kakovost, ki so bili uporabljeni v prejšnjih prevodih.

Skladnost in natančnost sta bila denimo največja izziva pri rešitvah, ki smo jih razvili za podjetje Mettler Toledo. Zaradi prednosti, ki jih ponujajo prevajalske tehnologije smo lahko ohranili visoko stopnjo kakovosti skozi celoten projekt.

Skladnost sporočila blagovne znamke

Prevajalske zmogljivosti omogočajo skladno uporabo določenega tona, sloga in namena blagovne znamke v vseh prevajalskih/lokalizacijskih projektih. To pomeni, da bodo posebne značilnosti korporacijskih sporočil za določeno tržno/ciljno skupino ostale nedotaknjene, tudi če se pri prihodnjih projektih spremeni ekipa jezikoslovcev.

Ohranjanje integritete kodiranja/postavitve

Prevajalska tehnologija omogoča ohranjanje značilnosti izvirne vsebine tudi v prevedenih/lokaliziranih različicah, ne glede na to, ali so bila gradiva namenjena tisku ali objavi na spletu.

Za različne namene so razvite različne rešitve. Napredne rešitve v oblaku za lokalizacijo spletnih mest, narejenih z WordPressom, omogočajo celovito ohranitev kodiranja in drugih tehničnih elementov, vnaprej prihranijo veliko časa in truda ter optimizirajo kompleksne večjezične lokalizacijske projekte.

Za konec

Če pogledamo širše, vse te prednosti na koncu pomenijo dolgoročne prihranke časa in denarja ter vitkejši proces prevajanja/lokalizacije zaradi preventivnih funkcij ki, poleg neposrednega znižanja cene, zagotavljajo skladnost, nadzor kakovosti in ohranjanje celovitosti izvirnih gradiv.

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.