Optimizacija procesa lokalizacije

  • Članci

Kako smanjiti troškove lokalizacije s pomoću prijevodne tehnologije [Članak]

Kada govorimo o prednostima tehnologije, zapravo govorimo o upotrebi znanstvenih spoznaja u praktične svrhe. U kontekstu prevođenja i lokalizacije, to prije svega uključuje otkrića informacijskih i računalnih znanosti koja su jezičnu industriju usmjerile u 21. stoljeće i učinila je pomoćnom disciplinom u području informacijske tehnologije i razvoja softvera, medicine i farmacije i raznih proizvodnih industrija. Proces globalizacije dodatno je pridonio iznimnom značaju jezika i međukulturne komunikacije koja igra ključnu ulogu u digitaliziranom svijetu, a jezična industrija pojednostavnjuje taj proces.

Što je prijevodna tehnologija?

Prijevodne su tehnologije kompleti softverskih alata koji su osmišljeni za obradu prijevodnih materijala i pružanje pomoći lingvistima u svakodnevnim zadacima. Prijevodne se tehnologije dijele u tri glavne potkategorije:

Strojno prevođenje (MT)

Prijevodne zadatke izvršavaju strojevi (računala) na temelju statističkih modela (programi za strojno prevođenje izvršavaju prijevodne zadatke na temelju prikupljenih prevedenih materijala) ili neuralnih modela (programi za strojno prevođenje temelje se na umjetnoj inteligenciji). Računalno prevedene materijale uređuju profesionalni lingvisti u postupku naknadne redakture koji može biti manje ili više zahtjevan, ovisno o jezičnim kombinacijama, složenosti materijala i količini sadržaja.

Računalno potpomognuto prevođenje (CAT)

Računalno potpomognuto prevođenje ili prevođenje s pomoću računala izvršavaju profesionalni prevoditelji koji upotrebljavaju određene softverske alate za računalno potpomognuto prevođenje ili alate za postizanje učinkovitosti u svrhu optimizacije postupka i poboljšanja rezultata.

Softverski paketi za računalno potpomognuto prevođenje glavni su alati jezične industrije jer pružaju savršen spoj tehnoloških prednosti i ljudskih vještina. Alati za računalno potpomognuto prevođenje zapravo su napredni programi za uređivanje teksta koji sadržaj iz izvornika razlažu na segmente i dijele zaslon na izvorna i ciljna polja, što samo po sebi olakšava zadatak prevoditelja. Međutim, alati za računalno potpomognuto prevođenje također sadrže niz naprednih značajki koji omogućuju optimizaciju postupka prevođenja i lokalizacije, povećanje kvalitete krajnjeg proizvoda i uštedu vremena i resursa. Zato se ti alati nazivaju i alatima za postizanje učinkovitosti.

Productivity software

Slika 1 – softver za računalno potpomognuto prevođenje u upotrebi

Najvažnije značajke alata za postizanje učinkovitosti uključuju:

  • upravljanje prijevodnim resursima
  • napredno ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka
  • napredno pretraživanje izvornog i ciljnog teksta
  • pretraživanje podudarnosti.

Standardni alati za računalno potpomognuto prevođenje uključuju Across Language Server, SDL Trados Studio, SDL GroupShare, SDL Passolo, memoQ, Memsource Cloud, Wordfast, Translation Workspacei druge alate, a dolaze u obliku softvera za instalaciju i kao rješenja u oblaku.

Osiguranje kvalitete (QA)

Alati za osiguranje kvalitete upotrebljavaju se za razne provjere kvalitete tijekom i nakon postupka prevođenja i lokalizacije. Ovi alati upotrebljavaju složene algoritme za provjeru pravopisa, dosljednosti, općenitog i specifičnog projektnog stila, cjelovitosti koda i izgleda teksta i ostalog.

Svi alati za postizanje učinkovitosti imaju ugrađene značajke za osiguranje kvalitete, ali postoje i namjenski alati za osiguranje kvalitete kao što su Xbench i Verifika QA.

Što je prijevodni resurs?

Svi znamo da informacije imaju vrijednost, a isto vrijedi i za prevedene informacije. Zbog toga se prethodno prevedeni/lokalizirani i uređeni tekstni elementi određene jezične kombinacije u jezičnoj industriji nazivaju prijevodnim resursima – nakon što su jednom prevedeni odnosno lokalizirani i odobreni, tekstne elemente nije potrebno ponovno prevoditi te se ne troše dodatni resursi. Elementi koji se izrađuju, kojima se upravlja te koji se upotrebljavaju s alatima za postizanje učinkovitosti uključuju sljedeće:

Prijevodne memorije (TM)

Prijevodne su memorije baze podataka podijeljene na segmente koje sadrže prethodno prevedene elemente u određenoj jezičnoj kombinaciji koje je moguće ponovno upotrebljavati u budućim projektima. Softver za postizanje učinkovitosti računa postotak sličnosti između novog sadržaja za prevođenje/lokalizaciju i postojećih segmenata koji su prošli prijevod, lekturu i korekturu, a jezični tim može pristupiti tim podacima, upotrebljavati ih i prilagođavati po potrebi. Taj postotak izravno utječe na troškove povezane s prevoditeljskim/lokalizacijskim projektom te na vrijeme koje je potrebno za dovršetak projekta jer segmenti koji se podudaraju koštaju manje i za njihovu je obradu potrebno manje vremena.

Translation Memory

Slika 2 – prijevodna memorija u upotrebi (primjer teksta prevedenog s engleskog na njemački jezik)

Prijevodne memorije obično se izrađuju tijekom početnih faza prevoditeljskog/lokalizacijskog projekta te se s vremenom nadopunjuju, što dovodi do postupnog smanjenja troškova lokalizacije i vremena potrebnog za dovršetak projekta. Međutim, prijevodne memorije potrebno je redovito održavati, tj. čistiti zbog prethodno navedenog razloga jer se izvorni sadržaj može promijeniti te je potrebno primijeniti novu terminologiju.

U slučaju kada odobreni prijevod dokumenta postoji, ali je prijevod izrađen bez alata za postizanje učinkovitosti, prijevodne je memorije moguće izraditi putem postupka sravnjivanja:

Slika 3 – primjer sravnjivanja dokumenta

Izvorni i ciljni dokumenti razlažu se na segmente koji se zatim povezuju (odnosno sravnjuju) kako bi se izradila prijevodna memorija koju je moguće upotrebljavati na projektu.

Terminološke baze (TB)

Terminološke baze (TB) su baze podataka koje sadrže prijevode određenih termina u određenoj jezičnoj kombinaciji koje pružaju pomoć jezičnom timu i osiguravaju jezičnu dosljednost projekata. Terminološke baze izrađuju se prije projekta, kada prijevode određene terminologije potvrde svi dionici (klijent, kreator sadržaja, lingvist) ili tijekom projekta kada se termini definiraju.

Terminološke baze posebno su korisne za lokalizaciju medicinskih proizvoda, tehničkih materijala i softvera.

Glosari

Za razliku od terminoloških baza, glosari su jednojezični dokumenti u kojima se određena terminologija objašnjava na izvornom ili ciljnom jeziku. Glosari lingvistima pružaju dodatan kontekst te se mogu upotrebljavati za izradu terminoloških baza.

Prednosti prijevodne tehnologije

Primarna je svrha prijevodne tehnologije optimizacija i povezivanje postupka prevođenja/lokalizacije, kao i pružanje tehnološke infrastrukture kojom se olakšava rad te potpuna upotreba stručnosti profesionalnih prevoditelja.

Kao što smo već vidjeli, prijevodne memorije nakon izrade odmah utječu na smanjenje cijene (koja se razlikuje ovisno o izvornim materijalima i količini segmenata koji se podudaraju, no cijena se može smanjiti do 20 % u početnim fazama, a taj postotak može samo rasti s vremenom), ali dugotrajne, diskretnije prednosti pametne integracije prijevodne tehnologije one su koje zaista čine razliku, a uključuju sljedeće:

Ljudsko znanje uz digitalnu infrastrukturu

Iako ima ograničenu primjenu, strojno prevođenje još ne daje zadovoljavajuće rezultate koji se mogu upotrebljavati u komercijalne svrhe. Svi strojni prijevodi moraju proći kroz naknadnu redakturu profesionalnih lingvista, a poznato je da je za taj postupak potrebno više vremena i resursa.

S druge strane, prijevode u alatima za postizanje učinkovitosti izrađuju ljudi, prijevodne resurse provjeravaju i odobravaju ljudi, određena se terminologija razvija u suradnji s klijentom, kreatorima sadržaja, voditeljima marketinga, stručnjacima iz predmetnog područja i svim drugim dionicima, što naposljetku predstavlja savršen spoj ljudskih vještina, osjećaja i kreativnosti i tehnoloških rješenja.

Ušteda vremena

Profesionalni lingvisti mogu napraviti više u manje vremena. Softver za postizanje učinkovitosti, prijevodne memorije, terminološke baze i glosari štede vrijedno vrijeme za istraživanje i prevođenje i omogućuju lingvistima da pravodobno izvršavaju svoje zadatke, a u tome im tehnološka infrastruktura pomaže kao stilski i jezični vodič.

Time se naposljetku omogućuje pravodobna isporuka lokaliziranog proizvoda ili usluge, na kojem su izvršene sve potrebne provjere kvalitete.

Dosljedna provjera kvalitete

Upotreba prijevodne tehnologije sama po sebi predstavlja provjeru kvalitete u stvarnom vremenu, s obzirom na to da se lingvisti oslanjaju na već lektorirane elemente za koje je izvršena provjera kvalitete te održavaju stil, terminologiju i kvalitetu prethodnih prijevoda.

Primjerice, dosljednost i preciznost predstavljali su velike izazove u rješenjima koja smo razvili za tvrtku Mettler Toledo te smo s pomoću prednosti prijevodne tehnologije bili u mogućnosti održati visoku razinu kvalitete tijekom projekta.

Dosljednost korporativne poruke

Prijevodni resursi omogućuju dosljednu upotrebu određenog tona, stila i namjere robne marke u svim prijevodnim/lokalizacijskim projektima. To znači da će određena obilježja poruke korporacije za pojedino tržište / ciljnu skupinu ostati netaknuta čak i ako dođe do promjene jezičnog tima na budućim projektima.

Očuvanje cjelovitosti koda / izgleda teksta

Prijevodna tehnologija omogućuje očuvanje obilježja izvornog sadržaja u različitim prevedenim/lokaliziranim verzijama, bez obzira na to jesu li materijali namijenjeni za ispis ili objavu na internetu.

Različita rješenja razvijaju se u različite svrhe. Primjerice, napredna rješenja temeljena na oblaku za lokalizaciju web-mjesta na platformi WordPress omogućuju cjelovito očuvanje kodova i drugih tehničkih elemenata, unaprijed štede mnogo vremena i truda te optimiziraju složene višejezične lokalizacijske projekte.

Zaključak

Kada se sagleda šira slika, sve ove prednosti naposljetku dovode do dugotrajne uštede troškova i vremena te do pojednostavnjenja postupka prevođenja/lokalizacije zbog njihovih preventivnih funkcija koje, uz izravno smanjenje cijene, omogućuju dosljednost, provjeru kvalitete i očuvanje cjelovitosti izvornih materijala.

Primite obavijest kada objavimo novi sadržaj

Pretplatite se na naš bilten i prvi saznajte kada objavimo novi resurs.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.