Произвођач аналитичких инструмената Mettler Toledo постиже врхунски квалитет превода уз лектуру клијента у сарадњи са компанијом Ciklopea

Компанија Mettler Toledo је водећи међународни произвођач прецизних аналитичких инструмената и творац лабораторије и решења за индустријско мерење високог квалитета. Портфељ компаније обухвата широк опсег софистицираних производа и услуга који су пројектовани за различите примене у домену истраживања и развоја, контроле квалитета, производње, логистике и малопродаје. Компанија има седиште у Швајцарској и послује у више од 100 држава широм света.

mettler toledo

Изазов

Компанија чији је главни производ прецизност захтева прецизан превод – а задржавање прецизности након сваког пројекта при високо специјализованом садржају и на језику са релативно мањим опсегом речи увек представља изазов. Међутим, то се може постићи применом напредних технологија, добре организације, јасног радног тока и интелигентне координације између укључених страна.

Компанија Mettler Toledo од компаније Ciklopea захтева превод/локализацију широког опсега корпоративних материјала са енглеског на хрватски.

Решење

Управљање преводилачким ресурсима представља предуслов за успех захтевног пројекта који је у току.

Преводне меморије и базе термина развијају се и ажурирају у блиској сарадњи са клијентовим тимом лектора, што значи да они дају предлоге и одобрење за одређене појмове који ће се користити у свим пројектима. Поред дуготрајне уштеде новца/времена која се генерише путем управљања преводним ресурсима, преводни ресурси у овом конкретном случају такође формирају важан слој контроле квалитета, пошто се сваки пројекат извршава на основу претходно одобрених лингвистичких елемената у погледу стила и избора термина. То такође значи да квалитет превода остаје доследан чак и ако се тим лингвиста промени.

Радни ток обухвата превод, двојезичну лектуру и, што је најважније, лектуру коју обавља клијент.

Стручњаци који су заслужни за производњу изворних материјала или њен надзор или који алтернативно поседују потпуно разумевање сврхе изворног садржаја приступају преводу који претходи крајњој верзији у циљу провере да ли су изворни дух и значење прилагођени у складу са намераваним значењем и пружају повратне информације. Провера у циљу гаранције квалитета обавља се одмах након што клијент одобри преводе.

“Тим компаније Ciklopea већ годинама одговара на наше захтеве и континуирано се труди да пружи и више од услуге коју захтевамо. Приметно је да је њихова радна атмосфера усмерена ка исказивању поштовања, како према купцима и партнерима, тако и према свим члановима тима.”

Јосипа Боснар, маркетинг менаџер

Резултат

Активно учешће клијентовог стручног тима гарантује неизоставно коришћење одговарајућих решења за термине и потпуно и прецизно прилагођавање изворног намераваног значења, стила и сврхе изворног садржаја локализованој верзији. Преводни ресурси се редовно развијају и ажурирају на основу информација које прослеђује клијент, уз гаранцију доследне примене одређених термина у свим пројектима.

Крајњи резултат је добро прилагођен процес превођења који генерише лингвистичке производе беспрекорног квалитета у свакој прилици и који изискује мање времена, енергије и ресурса захваљујући предностима управљања преводним ресурсима.

Разноврсна технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.