Medtronic Adriatic подржава своје регионалне пословне операције с компанијом Ciklopea

Medtronic је међународна компанија која запошљава више од 85000 људи у 160 земаља. Запослени у компанији Medtronic из целе регије врше клиничка истраживања, воде развој тржишта, едукацију и обуку здравствених радника, учествују у комплетном спектру здравствене неге и подижу свест о јединственим терапијама компаније Medtronic у сврху лечења више од 70 различитих и незаразних болести у земљи.

medtronic

Изазов

Компанија Medtronic Adriatic је 2018. године била у потрази за партнером за превођење на језике шире јадранске регије (бугарски, македонски, хрватски, српски, словеначки). Захваљујући својој позицији у регији и стручности у подручју медицине и фармације, Ciklopea је била логичан избор и ускоро су уследили први пројекти.

Компанија је тражила партнера који ће бити у могућности да пружи сталну подршку у превођењу на више језика и чији ће поступци испуњавати индустријске стандарде квалитета.

Такође, с обзиром на то да су компанији потребни преводи различитих врста материјала (упутства за употребу медицинских средстава која су намењена и пацијентима и лекарима, спецификације производа, регулаторни документи, локализација софтвера итд.)., стручност потенцијалног партнера у погледу превођења за медицински и фармацеутски сектор је морала да буде оптимална.

У овом конкретном случају су се наши процеси и стручност потпуно поклопили са захтевима клијента.

Решење

Први корак је био састављање пројектног тима у складу са захтевима клијента. Тим се састојао од вође пројекта, преводилаца и лектора за сваку од наведених језичких комбинација и тимова за DTP и контролу квалитета, а чланови тима су изабрани на основу претходног искуства и резултата.

Желели смо да тај задатак обављају најбољи људи и зато смо се фокусирали на особе с искуством у развоју језичких решења за секторе медицине и фармације и различитих врста докумената, терминологија и приступа које ове сектори захтевају.

Након што је та фаза завршена, наставили смо с развојем технолошке инфраструктуре.

Терминолошке базе су развијене у најкраћем могућем року, а затим је уследио развој преводних меморија за потребне језичке комбинације. Ова колекција дигиталних преводних ресурса нам је омогућила да одржимо конзистентност у погледу терминологије и стила и да оптимизујемо време и трошкове извршавања услуга превођења.

Применили смо свој стандардни TEP процес (превод – лектура – коректура), с опцијом кораком који је обухватао DTP за документе које је било потребно објавити у дигиталном или штампаном облику, а пре и после тог корака смо применили процесе контроле квалитета како бисмо осигурали квалитет превода пре и после обраде.

То нам је омогућило испоруку комплетираних локализованих датотека у изворним форматима.

Хвала вам на брзини, стручности и пријатној сарадњи на сваком пројекту.
Ваша подршка је значајна за наше пословање.

Дарија Радишић, Business Assistant CRHF

Резултат

Захваљујући примени наших процеса, преводних технологија и стручности наших тимова, резултат је позитивна стална сарадња с клијентом.

Клијент прима повремене извештаје (QBR) с детаљним подацима о сарадњи и предлозима за даље унапређење сарадње.

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.