Surađujući s Ciklopeom proizvođač analitičkih instrumenata Mettler Toledo postiže vrhunsku kvalitetu prijevoda

Mettler Toledo vodeći je međunarodni proizvođač analitičkih i preciznih instrumenata koji razvija visokokvalitetna rješenja za laboratorijsko i industrijsko vaganje. Portfelj kompanije uključuje širok raspon sofisticiranih proizvoda i usluga osmišljenih za razne primjene u području istraživanja i razvoja, kontrole kvalitete, proizvodnje, logistike i maloprodaje. Sjedište se nalazi u Švicarskoj a posluju u više od 100 zemalja diljem svijeta.

mettler toledo

Izazov

Ono što Ciklopea pruža kompaniji Mettler Toledo usluge su prijevoda i lokalizacije širokog raspona korporativnih materijala koji se prevode s engleskog na hrvatski jezik.

Kompanija kojoj je najvažnija preciznost potreban je jednako precizan prijevod, a dosljednost u preciznosti između projekata koji uključuju visokospecijalizirani sadržaj na jeziku s relativno manjim brojem govornika uvijek predstavlja izazov. Međutim, to se može postići primjenom naprednih tehnologija, dobrom organizacijom, jasnim tijekom rada i pametnom koordinacijom između uključenih strana.

Rješenje

Upravljanje prijevodnim resursima preduvjet je za uspjeh tekućeg i zahtjevnog projekta.

Prijevodne memorije i terminološke baze razvijaju se i ažuriraju putem bliske suradnje s klijentovim timom lektora, što znači da lektori predlažu i odobravaju specifične termine koji će se upotrebljavati u svim projektima. Osim dugoročne uštede u pogledu troška i vremena koja se ostvaruje upravljanjem prijevodnim resursima, prijevodni resursi u ovom slučaju također predstavljaju važan dio kontrole kvalitete jer se svaki projekt izvršava na temelju prethodno odobrenih jezičnih elemenata u pogledu stila i odabrane terminologije. To također znači da kvaliteta prijevoda ostaje dosljedna čak i ako se jezični tim promijeni.

Tijek rada uključuje prijevod, dvojezičnu lekturu i, ono najvažnije, lekturu i pregled klijenta.

Stručnjaci koji su izradili izvorne materijale ili nadgledali njihovu izradu ili koji potpuno razumiju izvorni sadržaj pristupaju preliminarnom prijevodu da bi provjerili jesu li stil i značenje izvornika prilagođeni u skladu s namjerom te daju povratne informacije. Korak osiguranja kvalitete provodi se nakon što klijent odobri prijevode.

Hvala vam na brzini, stručnosti i ugodnoj suradnji na svakom projektu.
Vaša je podrška za naše poslovanje neprocjenjiva.

Josipa Bosnar, Marketing Manager

Rezultat

Aktivnim sudjelovanjem stručnih timova klijenta osigurava se da se ispravna terminološka rješenja upotrebljavaju u svim projektima te da su namjera, stil i svrha izvornog sadržaja u potpunosti i točno prilagođeni u lokaliziranim verzijama. Prijevodni resursi stvaraju se i ažuriraju redovito s pomoću povratnih informacija klijenta, čime se osigurava dosljedna upotreba određene terminologije u svim projektima.

Krajnji je rezultat precizan i usklađen postupak prijevoda kojim se svaki put stvaraju jezični proizvodi besprijekorne kvalitete, a zahvaljujući prednostima upravljanja prijevodnim resursima, cijeli postupak traje kraće te se štede energija i resursi.

Raznovrsna tehnološka rješenja za vaše poslovanje

Raznovrsna tehnološka rješenja za vaše poslovanje