Lokalizacija uporabniških vmesnikov

Ciklopeine rešitve za lokalizacijo uporabniških vmesnikov so bile razvite, da bi izpolnile in presegle zahteve panoge s kombiniranjem znanja profesionalnih prevajalcev, pametne uporabe vrhunskih tehnologij in visokorazvitega vodenja projektov.

Iščete zanesljivega partnerja za lokalizacijo?

Iščete zanesljivega partnerja za lokalizacijo?

Uporabniške vmesnike za stroje, naprave in programsko opremo pišejo tehnični pisci za končne uporabnike, ki podatke, potrebne za pravilno ravnanje s tehničnim izdelkom, posredujejo jasno in razumljivo.

Uporabniške vmesnike lokalizirajo, prevedejo in testirajo večdisciplinarne ekipe strokovnjakov z jezikovnim znanjem, izkušnjami in posebnim strokovnim znanjem, ki jih visokokakovostne jezikovne rešitve zahtevajo – prav to zagotavljamo mi.

Vse naloge lokalizacije programske opreme se pri Ciklopei izvajajo skladno z visokorazvitim postopkom notranjega vodenja projektov in skladno s standardi:

  • Certifikat za prevajalske storitve (ISO 17100:2015)
  • Certifikat za sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2015)
  • Sistem upravljanja informacijske varnosti (ISO 27001:2013)

Obrazložitev upravljanja prevajalskih zmogljivosti

Kakovost pri Ciklopei

Vsi Ciklopeini prevodi s področja IT in programske opreme ustrezajo standardom, ki zagotavljajo točnost in jasnost vaših gradiv.

Standardi kakovosti, za katere smo pridobili certifikate

  • ISO 9001:2008 – Sistem vodenja kakovosti
  • ISO 17100:2015 – Sistem vodenja kakovosti za prevajalska podjetja
  • ISO 27001:2013 – Sistem upravljanja informacijske varnosti