Družba Medtronic Adriatic pri svojem poslovanju v regiji sodeluje s Ciklopeo

Mednarodna družba Medtronic zaposluje več kot 85.000 ljudi v 160 državah. Zaposleni v družbi Medtronic iz celotne regije delujejo na področju kliničnih raziskav, skrbijo za razvoj trga, izobražujejo in usposabljajo zdravnike, se ukvarjajo s celotnim področjem oskrbe ter ustvarjajo in krepijo osveščenost o različnih Medtronicovih terapijah za zdravljenje več kot 70 različnih kroničnih in nenalezljivih boleznih v državi

medtronic

Izziv

Leta 2018 je družba Medtronic Adriatic iskala partnerja za prevod v jezike širše jadranske regije (bolgarščino, makedonščino, hrvaščino, srbščino in slovenščino). Ciklopea je bila zaradi svojega regionalnega položaja in strokovnega znanja s področja znanosti o življenju naravna izbira in kmalu so sledili prvi projekti.

Podjetje je iskalo partnerja, ki bi lahko zagotovil stalno prevajalsko podporo v več jezikih in katerega procesi bi ustrezali standardom kakovosti v panogi.

Ker podjetje potrebuje prevode različnih vrst gradiv (navodil za uporabo za medicinske pripomočke tako za paciente kot za zdravstvene strokovnjake, specifikacije izdelkov, regulativne dokumente, lokalizacijo programske opreme itd.), je moralo biti strokovno znanje potencialnega partnerja na področju medicinskih pripomočkov in farmacevtskih sektorjev optimalno.

V tem primeru so naši procesi in strokovno znanje v celoti ustrezali zahtevam stranke.

Rešitev

Prvi korak je bilo izbiranje projektne ekipe v skladu z zahtevami stranke. Ekipa je bila izbrana glede na pretekle izkušnje in rezultate, začenši s projektnim vodjem, prevajalci in pregledovalci za vsako jezikovno kombinacijo, enako pa je veljalo tudi za poprodukcijo, torej za ekipi za DTP in zagotavljanje kakovosti.

Za nalogo smo želeli izbrati najboljše ljudi, zato smo se osredotočili na tiste z izkušnjami pri razvoju jezikovnih rešitev za sektor znanosti o življenju in različnih vrstah dokumentov, terminologij in pristopov, ki jih ta sektor zahteva.

Ko je bila ta faza zaključena, smo nadaljevali z razvojem tehnološke infrastrukture za projekt.

Terminološke zbirkeso bile pripravljene, kakor hitro je bilo mogoče, nato pa so sledili prevajalski spomini v zahtevanih jezikovnih kombinacijah. Zbiranje digitalnih prevajalskih virov nam je omogočilo ohranjanje leksikalne in slogovne doslednosti v projektih in optimizacijo časa izvedbe ter stroškov prevajalskih projektov.

Uporabili smo naš standardni postopek TEP (prevod, lektura, pregled, angl. translation – editing – proofreading) z izbirnim korakom DTP za dokumente, ki zahtevajo digitalno in/ali tradicionalno objavo, pred in po procesu DTP pa je bil izveden še postopek zagotavljanja kakovosti, ki bi lahko razkril morebitne težave s postavitvijo po izvedbi DTP.

Tako smo lahko zagotovili celovito lokalizirane datoteke v izvornih formatih.

Zahvaljujemo se vam za hitrost, profesionalnost in prijetno sodelovanje pri vseh projektih.
Vaša podpora našemu poslovanju je neprecenljiva.

Darija Radišić, poslovna asistentka CRHF

Rezultat

Rezultat je pozitivno in neprekinjeno sodelovanje s stranko, zahvaljujoč uporabi naših procesov, prevajalskih tehnologij in strokovnega znanja naših ekip.

Stranka prejema redna poročila s podrobnim načrtom sodelovanja ter predlogi za izboljšave v prihodnosti.

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.