Izjava o omejitvi odgovornosti

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priponke lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so namenjeni izključni uporabi naslovljenega prejemnika. Če ste to sporočilo prejeli po pomoti, o tem nemudoma obvestite pošiljatelja, uničite izvirno sporočilo in morebitne priponke ter brez odlašanja izbrišite to sporočilo in morebitne priponke iz svojega sistema. Nepooblaščena uporaba, distribucija, razkritje, razmnoževanje ali spreminjanje tega elektronskega sporočila je prepovedano. Ciklopea ne daje in ne sprejema pravno zavezujočih izjav prek elektronskih sporočil, razen če ni drugače navedeno. Glede na to, da spletna komunikacija ni zavarovana, Ciklopea ne prevzema odgovornosti za vsebino tega sporočila, morebitno škodo, nastalo zaradi okužbe tega sporočila z virusom ali drugim škodljivim programom, in za morebitne tehnične težave med dostavo tega sporočila.