Lokalizacija uporabniških priročnikov

Ciklopeine rešitve za lokalizacijo uporabniških priročnikov so bile razvite, da bi izpolnile in presegle zahteve panoge s kombiniranjem znanja profesionalnih prevajalcev, pametne uporabe vrhunskih tehnologij in visokorazvitega vodenja projektov.

Potrebujete prevod vrhunske kakovosti?

Potrebujete prevod vrhunske kakovosti?

Dokazana točnost dostavljenega gradiva: 99,6 %

Uporabniške priročnike pišejo tehnični pisci za končne uporabnike. Jasno in razumljivo posredujejo podatke, potrebne za pravilno ravnanje s tehničnim izdelkom. Uporabniške priročnike in uporabniške vmesnike lokalizirajo in prevajajo večdisciplinarne ekipe strokovnjakov z jezikovnim znanjem, izkušnjami in posebnim strokovnim znanjem, ki so potrebni za razvoj visokokakovostnih jezikovnih rešitev – in prav to zagotavljamo mi.

Naše jezikovne rešitve so bile razvite za zagotavljanje:

  • Vrhunske kakovosti
  • Skladnosti z regulativnimi standardi na ciljnem trgu
  • Varnosti in zaupnosti

Kakovost naših prevodov dosegamo z visokorazvitim prevajalskim postopkom, oblikovanim za kar največji izkoristek profesionalnega znanja jezikoslovcev in prevajalskih tehnologij, ter ob upoštevanju standardov na področju kakovosti v panogi.

Kaj je kakovost prevodov?

Kakovost pri Ciklopei

Vsi prevodi s področja tehnologije in proizvodnje, ki jih opravi Ciklopea, so skladni z ustreznimi standardi, ki zagotavljajo točnost in jasnost vaših gradiv:

Standardi kakovosti, za katere smo pridobili certifikate

  • ISO 9001:2008 – Sistem vodenja kakovosti
  • ISO 17100:2015 – Sistem vodenja kakovosti za prevajalska podjetja
  • ISO 27001:2013 – Sistem upravljanja informacijske varnosti