Prevodi s področja gradbeništva

Naše rešitve za panogo gradbeništva so razvite tako, da zadovoljijo in presežejo njene stroge zahteve s kombinacijo strokovnega znanja, pametne uporabe vrhunske tehnologije in visokorazvitega projektnega vodenja.

Prevajalske rešitve za panogo gradbeništva vključujejo jezikovno, kulturno, pravno in tehnično prilagoditev številnih gradiv, ki se uporabljajo v tej panogi – od uporabniških priročnikov, kosovnic in standardov pa vse do marketinških gradiv in drugega. Ta gradiva lokalizirajo in prevedejo večdisciplinarne ekipe z odličnim znanjem jezika, izkušnjami in posebnim strokovnim znanjem, potrebnim za razvoj visokokakovostnih jezikovnih rešitev – prav tega, kar ponujamo.

Naše jezikovne rešitve so bile razvite za zagotavljanje:

  • Vrhunske kakovosti
  • Skladnosti z regulativnimi standardi na ciljnem trgu
  • Varnosti in zaupnosti

Kakovost naših prevodov dosegamo z visokorazvitim prevajalskim postopkom, oblikovanim za kar največji izkoristek profesionalnega znanja jezikoslovcev in prevajalskih tehnologij, ter ob upoštevanju standardov na področju kakovosti v panogi.

 

Kaj je kakovost prevodov?

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.