Vlatka Stojaković

Професионално превођење из студентске перспективе: прича Влатке Стојаковић

Vlatka Stojaković пре 6 година Коментар
Професионално превођење из студентске перспективе

Рад у Циклопеи омогућио ми је примену знања стеченог током студија, али и упознавање одређених аспеката преводилачког посла који се освешћују тек у свакодневној пракси.

Настави читање