Prijevod pravnih dokumenata

Ciklopeina usluga pravnih prijevoda razvijena je kako bi pomogla poduzećima da vode svoje pravne poslove na međunarodnim tržištima, a uključuje prijevod i lokalizaciju svih vrsta pravnih dokumenata kao i ovjerene prijevode.

Pravni sustavi, a samim time i pravna terminologija, zakoni i institucije razlikuju se od zemlje do zemlje (ili čak unutar pojedine zemlje). Stoga naši timovi koji rade na pravnim prevoditeljskim projektima moraju detaljno poznavati specifične državne, pravne i administrativne sustave.

U pogledu jezičnih rješenja, pravni i sudski dokumenti uključuju širok raspon pravno valjanih dokumenata, od identifikacijskih isprava do ugovora i certifikata, kao i materijale povezane s pravnim pitanjima koji se odnose na određene zakone i propise ili sadrže pravnu terminologiju. Dokumente prevode i ovjeravaju stalni sudski tumači ili jezični stručnjaci s iskustvom u prevođenju pravnih dokumenata.

Prevođenje, lektura i korektura tih dokumenata zahtijeva usluge interdisciplinarnih jezičnih timova s ​​potrebnim jezičnim umijećem i stručnim pravnim znanjem. Ciklopea vam to može pružiti.

Ozbiljno shvaćamo sigurnost i povjerljivost vaših materijala i svoje projekte vodimo u skladu s međunarodnim normama za informacijsku sigurnost kao što je ISO 27001:2013.

Kako postići dosljednost terminologije?

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.