Корпоративна друштвена одговорност (CSR)

Начин на који компанија остварује добит не може се занемарити у данашњем свету који карактеришу корупција, загађеност и незапосленост.

Одрживи развој као главна компетитивна предност

„Уколико нисте део решења онда сте део проблема.”

Придржавањем пракси одговорног пословања компанија Ciklopea расте и развија се кроз размену знања, улагање у технологију, употребу локалних ресурса и остале одговорне праксе.

2005.

2005.

Компанија Ciklopea је потписала Кодекс етике у пословању који је донела Хрватска привредна комора.

2010.

2010.

Донели смо интерни правилник о етичком понашању.

2011.

2011.

Објавили смо први извештај о друштвено одговорном пословању.

2012.

2012.

Компанија Ciklopea је постала члан Глобалне иницијативе за извештавање и Глобалног споразума Уједињених нација.

Ми смо промена коју желимо да видимо

Одрживи развој је у центру наше стратегије од оснивања 2003. године. Позитивне промене у животима наших клијената, добављача, запослених и у нашој локалној заједници наша су највећа мотивација и награда.

Поносни смо на то што се наш труд препознаје:

Наставићемо да доносимо одговорне и иновативне одлуке, све време свесни њиховог утицаја на посао, људе и заједницу.

Чланство у професионалним организацијама

Ciklopea је поносна чланица следећих организација:

  • ELIA – Европско удружење језичке индустрије
  • GALA – Удружење за глобализацију и локализацију
  • UN Global Compact
  • GRI – Глобална иницијатива за извештавање

Шта је друштвена одговорност?

Корпоративна друштвена одговорност дефинише се као облик саморегулације у смислу поштовања и усклађености са законима, међународним и етичким стандардима. Циљ корпоративне друштвене одговорности је усвајање друштвено одговорног понашања и његова уградња у стратешке планове, узимајући у обзир запослене, окружење, добављаче, клијенте, локалну заједницу и друге важне чиниоце.

Глобална регулативна тела

Највећа мрежа за друштвену одговорност је UN Global Compact. Као једна од чланица, Ciklopea подржава и промовише 10 принципа ове мреже у својим пословним операцијама у подручјима људских права, права радника, заштите животне средине и борбе против корупције.

Уз Global Compact, друго релевантно тело је Глобална иницијатива за извештавање, која креира правила која имају функцију основе извештавања о друштвеној одговорности. Наши извештаји су састављени у складу с овим правилима.

Ciklopea је чланица ових организација од 2012. године.

Локалне организације за друштвену одговорност

У Хрватској делују локална одељења мреже Глобалног споразума УН-а и још нека тела која промовишу друштвено одговорно пословање. Сектор за индустрију при хрватској привредној комори и Хрватски пословни савет за одрживи развој заједнички додељују годишњу награду за друштвено одговорно пословање познату под називом Индекс ДОП-а. Вести о друштвено одговорном пословању и примери добрих пракси доступни су на веб-сајтуwww.dop.hr.

Годишњи извештаји о друштвеној одговорности

Деловање у складу с начелима

Ciklopea ће понудити 20% попуста на преводе извештаја и других докумената о корпоративној друштвеној одговорности. Затражите понуду

Зашто извештавамо?

Циљ извештавања о друштвено одговорном пословању је усклађивање с међународним нормама етичког и одрживог пословања и јавно прихватање одговорности за деловање компаније.

Током 2009. и 2010. године компанија Ciklopea је припремила и одредила индикаторе о којима ће извештавати. 2011. године смо објавили први извештај о друштвено одговорном пословању.

Надамо се да ће наша пракса извештавања о друштвено одговорном пословању позитивно утицати  на наше пословање, клијенте, запослене, локалну заједницу и остале чиниоце.  На крају, наши извештаји треба да служе као почетне тачке у преговорима с нашим сарадницима и очекујемо све ваше коментаре и сугестије зато што желимо да извештавамо о стварима које ви сматрате важним.

Етички принципи

2005. године компанија Ciklopea је потписала Кодекс етике у пословању који је донела Хрватска привредна комора.

Наш интерни правилник пословног понашања је донет 2010. године и обухвата не само опште вредности које наша компанија промовише, као што су искреност и одговорно понашање, већ пружа и одговоре на питања како реаговати у конкретним ситуацијама и шта одређује одговорно понашање у различитим интеракцијама с партнерима, клијентима и запосленима.

Преузмите нашу Декларацију о људским правима (PDF, 1 страна, 30 kB)

Читајте наше оригиналне вести и чланке

Компанија Ciklopea постала члан коморе италијанско-хрватских и италијанско-српских привредника

пре 5 дана

Сарадња с привредним коморама пружа разне могућности и одређену дозу стабилности у периодима када је умрежавање итекако корисно и потребно за раст и развој пословања.

Настави читање

Ciklopea на догађају Изазов 2022 (форум лидера из области комуникација)

пре 3 месеца

Са задовољством најављујемо да ће Ciklopea, у својству једног од водећих добављача напредних језичких решења, присуствовати предстојећем догађају Изазов 2022, форуму лидера из области комуникација, у Београду, Србија.

Настави читање

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.