Изјава о одрицању од одговорности

Ова електронска порука и њени прилози могу да садрже поверљиве и/или повлашћене информације, а намењена је искључиво за употребу од стране назначеног примаоца. Ако сте ову поруку примили грешком, молимо Вас да о томе без одлагања обавестите пошиљаоца, да уништите изворну поруку и њене прилоге и да поруку и њене прилоге без одлагања избришете из Вашег система. Неовлашћена употреба, дистрибуција, откривање, умножавање или измена ове поруке је забрањена. Компанија Ciklopea не даје нити прихвата правно обавезујуће изјаве путем електронских порука осим уколико другачије није изричито наведено. С обзиром на то да комуникација интернетом није заштићена, Ciklopea не прихвата одговорност за садржај ове поруке, као ни за евентуалну штету насталу због заражености ове поруке вирусом или другим штетним софтвером, као ни због евентуалних техничких проблема приликом доставе ове поруке.