Локализација техничке документације

Решења за локализацију техничке документације компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима како би испунила и надмашила строге индустријске захтеве.

Тражите професионалне техничке преводе?

Тражите професионалне техничке преводе?

Доказана прецизност испоруке од 99,6%.

Техничка документација обухвата широк спектар штампаног или дигиталног материјала који састављају технички писци и који садржи детаљне информације о техничким производима.

За разлику од корисничких упутстава која садрже само информације о употреби производа, техничка документација детаљно описује функционалност, архитектуру и друге техничке податке.

Ове материјале пишу професионалци за професионалце и зато локализацију и превођење техничке документације обављају мултидисциплинарни тимови са изврсним познавањем језика, техничким искуством и потребним стручним знањем који су неопходни за пружање врхунских језичких услуга – и то је управо оно што нудимо.

Наша решења су развијена тако да пруже:

  • Врхунски квалитет
  • Усклађеност с регулативним стандардима циљног тржишта
  • Безбедност и поверљивост

Квалитет наших превода је резултат високоразвијеног процеса превођењакоји је осмишљен тако да се на најбољи начин комбинују и искористе људско знање и језичке технологије, као и усклађеност с индустријским стандардима квалитета.

Увод у управљање преводним ресурсима

Квалитет у компанији Ciklopea

Сви преводи за потребе технологије и производње у компанији Ciklopea обављају се у складу с применљивим стандардима који гарантују прецизност и јасноћу преведених материјала.

Стандарди квалитета за које смо сертификовани

  • ISO 9001:2008 – Систем управљања квалитетом
  • ISO 17100:2015 – Систем управљања квалитетом за преводилачке компаније
  • ISO 27001:2013 – Систем управљања информационом безбедношћу