Правни преводи

Решење превођења правне документације компаније Ciklopea развијено је као помоћ компанијама у пословању на страним тржиштима и обухвата превод и локализацију свих врста материјала правне природе и оверене преводе.

Правни системи и правна терминологија, прописи и институције могу се разликовати од земље до земље и зато је неопходно да тимови који раде на таквим пројектима, уз изврсно познавање језика, добро познају и терминологију, процедуре и административно наслеђе и на циљном и на изворном језику.

Правни и судски документи обухватају различите врсте правно важећих докумената, од идентификацијских исправа до уговора и сертификата, као и материјале повезане с правним питањима који се односе на одређене законе и прописе или садрже правну терминологију. Документе преводе и оверавају стални судски тумачи или професионални лингвисти с искуством у превођењу правних докумената.

Превођење, лектура и коректура правних докумената захтева услуге интердисциплинарних тимова с одговоарајућим лингвистичким и стручним правним знањем. Ciklopea вам то може пружити.

У компанији Ciklopea озбиљно схватамо безбедност и поверљивост ваших материјала и извршавамо пројекте у складу с међународним стандардима за безбедност информација као што је ISO 27001:2013.

Како да постигнете конзистентност терминологије?

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.