Локализација корисничких приручника

Решења локализације корисничких приручника компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима како би испунила и надмашила строге индустријске захтеве.

Корисничке приручнике састављају технички писци за крајње кориснике. Они пружају неопходне информације за правилну употребу техничких производа приказане на јасан, концизан и разумљив начин. Локализацију и превођење упутстава за употребу обављају мултидисциплинарни тимови с изврсним познавањем језика, информатичким искуством и потребним стручним знањем које је неопходно за пружање врхунских језичких услуга – и то је управо оно што нудимо.

Наша решења су развијена тако да пруже:

  • Врхунски квалитет
  • Усклађеност с регулативним стандардима циљног тржишта
  • Безбедност и поверљивост

Квалитет наших превода је резултат високоразвијеног процеса превођењакоји је осмишљен тако да се на најбољи начин комбинују и искористе људско знање и језичке технологије, као и усклађеност с индустријским стандардима квалитета.

Шта је квалитет превода?

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.