Локализација упутстава за употребу медицинских средстава

Решења за локализацију упутстава за употребу медицинских средстава компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима како би испунила и надмашила строге захтеве медицинске индустрије.

Упутства за употребу (енгл. IFU) медицинских средстава и уређаја иin-vitro дијагностичких медицинских средстава (енгл. IVD) су дигитални или штампани документи који садрже детаљне информације о правилној употреби и одржавању медицинских средстава као што су софтвер, инструменти, апарати итд.

Лекари, здравствени радници и пацијенти служе се упутствима за употребу медицинских средстава у дијагностичке и терапеутске сврхе, односно за дијагностиковање, лечење, праћење и истраживање болести, стања и осталих физиолошких процеса.

Без обзира на сложеност или једноставност медицинских средстава, тачност, прецизност и јасноћа упутстава за употребу од суштинске су важности за правилну употребу средстава и зато превођење и локализацију ових материјала обављају искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и медицинске индустрије.

Сва упутства за употребу медицинских средстава у компанији Ciklopea преводе се у складу са одредбама и правилима EMA-е и локалних регулаторних тела и у складу са одговарајућом верзијом ICD-10.

Увод у управљање преводним ресурсима

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.