Локализација упутстава за употребу медицинских средстава

Решења за локализацију упутстава за употребу компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима како би испунила и надмашила строге захтеве медицинске индустрије.

Тражите поузданог пружаоца језичких решења?

Тражите поузданог пружаоца језичких решења?

Доказана прецизност испоруке од 99,6%.

Упутства за употребу (енгл. IFU) медицинских средстава и уређаја иin-vitro дијагностичких медицинских средстава (енгл. IVD) су дигитални или штампани документи који садрже детаљне информације о правилној употреби и одржавању медицинских средстава као што су софтвер, инструменти, апарати итд.

Лекари, медицински радници и пацијенти служе се упутствима за употребу медицинских средстава у дијагностичке и терапеутске сврхе, односно за дијагностиковање, лечење, праћење и истраживање болести, стања и осталих физиолошких процеса.

Без обзира на сложеност или једноставност медицинских средстава, тачност, прецизност и јасноћа упутстава за употребу од суштинске су важности за правилну употребу средстава и зато превођење и локализацију ових материјала обављају искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и медицинске индустрије.

Сва упутства за употребу медицинских средстава у компанији Циклопеа преводе се у складу са одредбама и правилима EMA-е и локалних регулаторних тела и у складу са одговарајућом верзијом ICD-10.

Увод у управљање преводним ресурсима

Квалитет у компанији Ciklopea

Сви преводи за потребе технологије и производње у компанији Ciklopea обављају се у складу с применљивим стандардима који гарантују прецизност и јасноћу преведених материјала.

Стандарди квалитета за које смо сертификовани

  • ISO 9001:2008 – Систем управљања квалитетом
  • ISO 17100:2015 – Систем управљања квалитетом за преводилачке компаније
  • ISO 27001:2013 – Систем управљања информационом безбедношћу