Преводи материјала повезаних с клиничким истраживањима

Језичка решења компаније Ciklopea за клиничка истраживања комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима како би испунила и надмашила строге захтеве фармацеутске индустрије.

Превођење материјала повезаних с клиничким истраживањима у компанији Ciklopea обављају професионални лингвисти с индустријским искуством и/или додатном обуком за пружање језичких услуга за одређену област фармације или медицине.

Наша решења су развијена тако да обезбеде:

  • Врхунски квалитет
  • Усклађеност с регулативним стандардима циљног тржишта
  • Безбедност и поверљивост

Квалитет наших фармацеутских превода резултат је високоразвијеног процеса превођењакоји је осмишљен тако да се на најбољи начин комбинују и искористе људско знање и језичке технологије, као и усклађеност с индустријским стандардима квалитета.

На свим пројектима превођења за клиничка истраживања раде професионални преводиоци и лектори којима су познате терапеутске праксе и процедуре, смернице регулаторних тела као што су EMA и FDA, стандарди и препоручена терминологија регулаторних агенција на циљном тржишту, као и одговарајућа верзија шифрарника ICD-10 (МКБ-10).

У компанији Ciklopea озбиљно схватамо безбедност и поверљивост ваших материјала и извршавамо пројекте у складу с међународним стандардима за безбедност информација као што је ISO 27001:2013.

Компанија Ciklopea пружа професионална решења превођења различитих материјала за клиничке студије као што су:

  • Протоколи клиничких испитивања
  • Комуникација с локалним регулаторним телима
  • Обрасци информисаних пристанака
  • Исходи о којима извештава пацијент
  • Упитници
  • Обрасци за приказ случаја

Оригинално истраживање компаније Ciklopea

Главни изазови у фармацеутском превођењу

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.