Пословно превођење

Решења за пословно превођење компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима и омогућавају јасну корпоративну комуникацију између пословних јединица у различитим државама.

Маркетиншки и продајни материјали

Локализација маркетиншких материјала

Финансијски документи

Превођење финансијске документације

Шта је квалитет превода?