Медицина и фармација

Било да је реч о клиничким студијама, маркетиншким материјалима, локализацији медицинског софтвера или материјалима уговорних истраживачких организација, квалитет, прецизност и јасноћа језика помажу у одржавању глобалне присутности и глобалном расту индустрије.

Наша решења за ваше пословање у медицини и фармацији

Циклопеини стручни језички тимови поседују богато искуство у локализацији и превођењу различитих материјала из области медицине и фармације.

Упутства за лекове

Упутство за употребу лекова (енгл. PIL) је скраћена верзија сажетка карактеристика лека (енгл. SPC) намењена пацијентима.

Упутство за употребу лека је дигитални или штампани документ који садржи посебне информације о медицинским стањима, дозама, нуспојавама и друге детаље о производу које пацијенти и корисници медицинских производа могу лако да разумеју.

Упутства за лекове састављају произвођачи, односно фармацеутске компаније, а испоручују се заједно са лековима.

Осмишљена тако да пренесу тачне фармацеутске податке на начин који ће бити јасан већини корисника, упутства о лековима преводе и локализују мултидисциплинарни стручни тимови са неопходним вештинама за јасну, сажету и прецизну адаптацију на страни језик.

Сва упутства за употребу лекова се у компанији Циклопеа преводе у складу са одредбама и правилима EMA-е и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Сажеци описа својстава лека

Сажетак карактеристика лека (енгл. SPC или SmPC) је структурирани документ који садржи детаљне информације о лековима, препаратима и другим медицинским производима.

Сажетке карактеристика лека састављају произвођачи, односно фармацеутске компаније за потребе лиценцирања производа од стране европских и локалних регулаторних тела и као такви представљају најдетаљније описе медицинских производа.

Скраћене верзије сажетака карактеристика лека намењене пацијентима чине Упутства о леку.

Ове документе пишу професионалци из области фармације и медицине за своје колеге, а преводе их и локализују искусни мултидисциплинарни тимови по дефинисаној процедури.

Сви сажеци описа својстава лека се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Протоколи клиничких испитивања

Протоколи клиничких испитивања, протоколи истраживања или студијски протоколи су документи који садрже детаљне информације о клиничком испитивању као што су циљеви, дизајн и методологија студије, број испитаника, квалификације, критеријуми по којима се испитаници укључују или искључују из испитивања, параметри праћења студије итд.

Структурисани и јединствени протоколи клиничких испитивања су неопходни за валидност свих клиничких испитивања, које обухватају студије случајева, контролисане студије, кохортне студије, рандомизоване контролисане студије (RCT), слепе и двоструко слепе студије и мета анализе.

Ове документе пишу професионалци из области фармације и медицине за своје колеге, а преводе их и локализују искусни мултидисциплинарни тимови по строго дефинисаној процедури.

Сви протоколи клиничких испитивања се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Упитници

Упитници за клиничка испитивања су структурисани штампани или дигитални документи намењени и пацијентима и стручњацима, који садрже питања која покривају све аспекте клиничког испитивања.

Ове упитнике састављају и процењују лекари или истраживачке групе, а попуњавају их учесници у клиничком испитивању.

Упитници чине кључни део сваког клиничког испитивања, пошто прецизност и јасноћа одговора и прикупљених података директно зависе од квалитета питања. Зато ове документе локализују и преводе искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и искуством у медицинској индустрији.

Сви упитници се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Обрасци информисаних пристанака

Информисани пристанци су структурисани дигитални или штампани документи намењени пацијентима и учесницима у клиничким испитивањима који садрже упутства и детаљне информације о циљевима, врсти, ризицима и остале информације о испитивању.

Информисане пристанке састављају здравствени радници, односно истраживачке групе, прикупљају се пре почетка клиничког испитивања и представљају потврду да су сви учесници у потпуности упознати са свим аспектима студије.

Информисани пристанци морају да садрже детаљне, јасне и прецизне информације које могу разумети сви учесници у клиничком испитивању.

Зато ове документе локализују и преводе искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и искуством у медицинској индустрији.

Сви обрасци информисаних пристанака се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Паковања и ознаке

Медицинске етикете или здравствене етикете су налепнице или текстуални елементи који се налазе на паковањима лекова и других фармацеутских производа и који садрже назив производа, дозирање, упозорења и остале основне информације.

Ови материјали су првенствено намењени пацијентима, састављени су у складу са регулаторним и безбедносним прописима и чине битан део фармацеутских производа и зато превођење и локализацију ових материјала морају обављати искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и искуством у медицинској индустрији.

Сва паковања и ознаке се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Маркетиншки материјали

Маркетиншки материјали за медицину и фармацију обухватају широк спектар дигиталних и штампаних маркетиншких материјала који се користе за подршку и промовисање медицинских, фармацеутских или здравствених производа и услуга.

Рекламни материјали обухватају стандардне материјале попут брошура, садржаја веб-сајтова, каталога и индустријске маркетиншке материјале као што су бели папири, студије случаја, билтени, листови са подацима о производима итд.

Превођење и локализација маркетиншких материјала за потребе медицинске и фармацеутске индустрије захтевају услуге мултидисциплинарних стручних тимова са изврсним познавањем језика, осећајем за маркетинг и одговарајућим професионалним искуством.

Исходи о којима извештава пацијент

Исходи о којима извештава пацијент (енгл. PRO) су начин прикупљања података у клиничким испитивањима.

Ове извештаје састављају пацијенти или се добијају у форми интервјуа и зато пружају јединствену перспективу у процесу одобравања лека из угла пацијента.

Иако пацијенти који учествују у испитивањима могу бити и здравствени радници, то обично није тако и зато је неопходно да ове документе преводе и локализују искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и искуством у медицинској индустрији да би информације из угла пацијента биле јасно и прецизно пренете на страни језик.

Сви медицински и фармацеутски материјали се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Комуникација са локалним регулаторним телима

Сва клиничка испитивања морају да се изврше у складу са прописима локалних регулаторних тела за евалуацију и одобравање медицинских и фармацеутских производа.

Јасна и прецизна комуникација између спонзора, студијских центара и регулаторних тела је од суштинске важности за успех клиничког испитивања и зато задатке превођења и локализације комуникације морају да обављају искусни мултидисциплинарни стручни тимови са изврсним познавањем језика и искуством у медицинској индустрији.

Сви медицински и фармацеутски материјали се у компанији Циклопеа преводе у складу с одредбама и правилима EMA-е, и локалних регулаторних тела и одговарајућом верзијом ICD-10.

Пошаљите нам захтев за услугу превођења

Затражите понуду

Попуните овај формулар и одговорићемо вам што је пре могуће.

Имате још питања?

Наши језички стручњаци имају одговоре.

Фокус на индустрију покреће квалитет

Циклопеа пружа језичка решења за још две индустрије:

Специјализација ствара више простора за савршенство.