Стручна лектура на циљном тржишту

Ваши материјали су беспрекорно преведени и локализовани. Али да ли ће имати жељени ефекат на страном тржишту? Ту је стручна лектура на циљном тржишту компаније Ciklopea, решење које ће вам омогућити да то утврдите на време. Наши стручњаци на циљним тржиштима су ту да вам помогну да проверите да ли ваш садржај заиста преноси жељену поруку и да ли има потенцијално увредљиве или нејасне аспекте.

Тражите саветовање на циљном тржишту?

Тражите саветовање на циљном тржишту?

Доказана прецизност испоруке од 99,6%.

Сви професионалци у компанији Ciklopea који су укључени у директно обрађивање и обликовање материјала, као што су преводиоци и лектори, су изворни говорници циљног језика.  Тако спречавамо испоруку преведених и локализованих текстова који могу да буду чудни, нејасни, потенцијално увредљиви или који верно не преносе информације из изворника.

Међутим, ако су материјали већ локализовани и желите да још једном проверите њихов квалитет и допадљивост пре објављивања на страном тржишту, можемо вам помоћи да проверите:

  • Тачност
  • Течност
  • Јасноћу
  • Стил

У обзир узимамо и медије и циљну публику, као и контекст локализованих материјала током обављања стручне лектуре на циљном тржишту.

Наши професионални лингвисти, изворни говорници циљног језика, вам могу помоћи да проверите да ли локализовани назив вашег производа или услуге, маркетиншке кампање и материјали заиста испуњавају захтеве циљног тржишта и да ли порука коју шаљете може да се разуме на прави начин.

У компанији Ciklopea озбиљно схватамо безбедност и поверљивост ваших материјала и извршавамо пројекте у складу с међународним стандардима за безбедност информација као што је ISO 27001:2013.

3П модел компаније Ciklopea

Зашто локализовати?

Квалитет у компанији Ciklopea

Сви преводи за потребе дигиталног маркетинга у компанији Ciklopea обављају се у складу с применљивим стандардима који гарантују прецизност и јасноћу преведених материјала.

Стандарди квалитета за које смо сертификовани

  • ISO 9001:2008 – Систем управљања квалитетом
  • ISO 17100:2015 – Систем управљања квалитетом за преводилачке компаније
  • ISO 27001:2013 – Систем управљања информационом безбедношћу