Културно саветовање

Различита тржишта захтевају различите приступе. Ова једноставна чињеница чини културну интелигенцију моћним ресурсом у глобализованом свету – уз локализацију, техничку и правну адаптацију, добро познавање циљног тржишта кључно је за успех на међународним тржиштима.

Тражите саветовање на циљном тржишту?

Тражите саветовање на циљном тржишту?

Доказана прецизност испоруке од 99,6%.

Можемо вам помоћи да:

  • Процените језички и стилски квалитет својих текстуалних материјала
  • Препознате аспекте своје поруке који захтевају културну адаптацију
  • Обликујете поруку у складу с културом циљног тржишта
  • Спречите потенцијалне језичке и културне проблеме
  • Пошаљете своју поруку на културно осетљив и језички беспрекоран начин

Разумевање циљне публике

Док се превођење и локализација користе за преношење садржаја пословне поруке, културно саветовање помаже у одређивању начина слања поруке и зато представља моћну алатку за проналажење најбољег могућег начина за приближавање циљној публици, у складу с њеном културом, вредностима и очекивањима и омогућава успех и позитивно присуство на страном тржишту.

3П модел компаније Ciklopea

Зашто локализовати?

Квалитет у компанији Ciklopea

Сви преводи за потребе дигиталног маркетинга у компанији Ciklopea обављају се у складу с применљивим стандардима који гарантују прецизност и јасноћу преведених материјала.

Стандарди квалитета за које смо сертификовани

  • ISO 9001:2008 – Систем управљања квалитетом
  • ISO 17100:2015 – Систем управљања квалитетом за преводилачке компаније
  • ISO 27001:2013 – Систем управљања информационом безбедношћу