Тестирање софтвера

Решења тестирања локализованог софтвера компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима.

Тестирање преведеног и локализованог софтвера је финални корак процеса локализације софтвера.  Када се локализовани елементи интегришу, професионални лингвисти проверавају јасноћу, доследност, тачност и прегледност софтверског производа на циљном језику. Локализациони тим на тај начин постаје корисник свог рада и може открити све пропусте или грешке током употребе.

У зависности од врсте и намене локализованог софтвера, локализоване апликације се могу тестирати директно или преко снимака екрана. Тимови за локализацију тестирају већину мобилних апликација, игара и рачунарских програма директно, док се софтвер посебне намене за одређене машине и комплексне системе тестира преко снимака екрана.

Локални тимови за тестирање софтвера компаније Ciklopea вам могу помоћи да у потпуности тестирате локализовани софтвер пре објављивања и тако обезбедите удобан кориснички доживљај циљној публици.

Сви пројекти локализације софтвера у компанији Ciklopea обављају се у складу са високо развијеном унутрашњом процедуром управљања пројектима и у складу са стандардима:

  • Стандард квалитета за преводилачке компаније (ISO 17100:2015)
  • Стандард управљања квалитетом (ISO 9001:2015)
  • Систем управљања информационом безбедношћу (ISO 27001:2013)

3П модел компаније Ciklopea

Зашто локализовати?

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.