Локализација корисничког интерфејса

Решења локализације корисничког интерфејса компаније Ciklopea комбинују професионално знање, примену најновијих технологија и високо развијено управљање пројектима.

Корисничке интерфејсе (UI) за употребу машина, уређаја и софтвера састављају технички писци за крајње кориснике. Они пружају неопходне информације за правилну употребу техничких производа приказане на јасан, концизан и разумљив начин.

Корисничке интерфејсе локализују, преводе и тестирају мултидисциплинарни тимови с изврсним познавањем језика, искуством и стручним знањем које је неопходно за пружање врхунских језичких услуга – и то је управо оно што нудимо.

Сви пројекти локализације софтвера у компанији Ciklopea обављају се у складу са високо развијеном унутрашњом процедуром управљања пројектима и у складу са стандардима:

  • Стандард квалитета за преводилачке компаније (ISO 17100:2015)
  • Стандард управљања квалитетом (ISO 9001:2015)
  • Систем управљања информационом безбедношћу (ISO 27001:2013)

Увод у управљање преводним ресурсима

Еклектична технолошка решења за вашу компанију

Стручно централизовано управљање вишејезичким ресурсима.