Језичка грешка бр. 7: По мени / по мом мишљењу / према мом мишљењу

Miloš Matović пре 4 године Коментар
Језичка грешка бр. 7: По мени / по мом мишљењу / према мом мишљењу
По мени / по мом мишљењу / према мом мишљењу

Иако је распрострањено уверење да је конструкција по мени нетачна зато што означава физички контакт, односно да је конструкција по мом мишљењу нетачна зато што је по предлог који означава место па је тако једини исправни облик према мом мишљењу, све три фразе су исправне.

Употреба стилских фигура, у овом случају метонимије (по мени) и метафоре (по мом мишљењу) јесте природно средство језичке економије, тако да нема разлога сматрати неправилном ни једну од ове три конструкције.

Коментари

Слични чланци

Машинско превођење, вештачка интелигенција и људски додир

пре 2 године

И даље је веома присутно уверење из атомског доба да ће рачунари потпуно заменити преводиоце, па чак и потпуно укинути потребу за учењем страних језика – кроз неколико година. Али колико је то вероватно?

Настави читање