Језичка грешка бр. 34: дечји или дечији?

Miloš Matović пре 4 године Коментар
Језичка грешка бр. 34: дечји или дечији?
дечји или дечији?

Оба облика овог придева су исправна и прихватљива, али се препоручује краћи облик, дечји.

Милан је дечји лекар.

Стрип су издале „Дечје Новине“.

Коментари

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 3 године

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 3 године

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање