Језичка грешка бр. 33: Госпођица, госпођа, господин – скраћенице

Miloš Matović пре 4 године Коментар
Језичка грешка бр. 33: Госпођица, госпођа, господин – скраћенице
Госпођица, госпођа, господин – скраћенице

Правилни скраћени облици речи госпођа и госпођица су гђа и гђица и пишу се без тачке:

Гђа Савић је објавила збирку песама.

Гђица Ковачевић је изванредна глумица.

Правилни скраћени облици речи господин и господа су г. односно гг, и увек се пишу са тачком.

Г. Симић је био мој професор.

Гг. Петровић и Ђорђевић су дивни људи.

Коментари

Слични чланци

Машинско превођење, вештачка интелигенција и људски додир

пре 2 године

И даље је веома присутно уверење из атомског доба да ће рачунари потпуно заменити преводиоце, па чак и потпуно укинути потребу за учењем страних језика – кроз неколико година. Али колико је то вероватно?

Настави читање