Језичка грешка бр. 3: Јер, јел или је л’?

Miloš Matović пре 4 године Коментар
Језичка грешка бр. 3: Јер, јел или је л’?
Јер, јел или је л’?

Једна од најчешћих грешака у писаној комуникацији на Интернету тиче се мешања, односно погрешне употребе узрочног везника јер и упитне фразе је л’.

Јер је везник који повезује узрочну зависну реченицу са главном:

-Нисам отишао на испит јер нисам учио.

Упитна фраза је л’ се састоји од скраћеног облика глагола бити (јесам) и упитне речце ли, односно представља скраћени облик фразе је (-сам, -си, -смо, -сте, -су) ли.

-Је л’ сада јасно?

Речца ли се у оквир фразе је л’ увек пише са апострофом, тако да је облик јел погрешан.

Коментари

Слични чланци

Машинско превођење, вештачка интелигенција и људски додир

пре 2 године

И даље је веома присутно уверење из атомског доба да ће рачунари потпуно заменити преводиоце, па чак и потпуно укинути потребу за учењем страних језика – кроз неколико година. Али колико је то вероватно?

Настави читање