Језичка грешка бр. 2: Евро или еуро?

Miloš Matović пре 5 година Коментар
Језичка грешка бр. 2: Евро или еуро?
Евро или еуро?

Назив европске валуте се у српском језику јавља у ова два облика, и иако оба имају своје разлоге, правилан је само један.

Оригинални назив валуте заиста јесте еуро, међутим у стандардном српском језику се све изведенице грчког корена Ευρώπη пишу и изговарају по витацизму, са в, па тако кажемо Европа, Европљанин, евроинтеграције, европски и тд, тако да је правилан облик у српском језику евро, а не еуро, на исти начин на који је реч еуро прилагођена фонетици других језика (енг. /јʊəрəʊ/, нем. /ɔʏʀо/, франц. /øːʀо/, грч. /евро/…)

Коментари

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 3 године

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 3 године

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање