Језичка грешка бр. 2: Евро или еуро?

Miloš Matović пре 4 године Коментар
Језичка грешка бр. 2: Евро или еуро?
Евро или еуро?

Назив европске валуте се у српском језику јавља у ова два облика, и иако оба имају своје разлоге, правилан је само један.

Оригинални назив валуте заиста јесте еуро, међутим у стандардном српском језику се све изведенице грчког корена Ευρώπη пишу и изговарају по витацизму, са в, па тако кажемо Европа, Европљанин, евроинтеграције, европски и тд, тако да је правилан облик у српском језику евро, а не еуро, на исти начин на који је реч еуро прилагођена фонетици других језика (енг. /јʊəрəʊ/, нем. /ɔʏʀо/, франц. /øːʀо/, грч. /евро/…)

Коментари

Слични чланци

Машинско превођење, вештачка интелигенција и људски додир

пре 2 године

И даље је веома присутно уверење из атомског доба да ће рачунари потпуно заменити преводиоце, па чак и потпуно укинути потребу за учењем страних језика – кроз неколико година. Али колико је то вероватно?

Настави читање