Превођење правне документације

Решење правног превођења компаније Ciklopea развијено је као помоћ компанијама у пословању на страним тржиштима и обухвата превод и локализацију свих врста правних докумената, као и оверене преводе.

Правни системи и правна терминологија, закони и институције разликују се од земље до земље (некад чак и од округа до округа) и зато тимови који раде на пројектима правних превода морају одлично да познају националне правне и административне системе.

У контексту језичких решења, правни и судски документи обухватају правно важећу документацију, од личних докумената до уговора и решења, као и све материјале повезане с правном материјом, који се односе на одређене законе и прописе или садрже правну терминологију. Ове документе преводе и оверавају судски преводиоци или лингвисти с искуством у правном превођењу.

Превод, лектура и коректура ових докумената захтева услуге мултидисциплинарних лингвистичких тимова са врхунским познавањем језика и стручним правним знањем – и то је управо оно што нудимо.

У компанији Ciklopea озбиљно схватамо безбедност и поверљивост ваших материјала и извршавамо пројекте у складу с међународним стандардима за безбедност информација као што је ISO 27001:2013.

Како постићи доследност терминологије?

Квалитет у компанији Ciklopea

Сви корпоративни преводи у компанији Ciklopea обављају се у складу с применљивим стандардима који гарантују прецизност и јасноћу преведених материјала.

Стандарди квалитета за које смо сертификовани

  • ISO 9001:2008 – Систем управљања квалитетом
  • ISO 17100:2015 – Систем управљања квалитетом за преводилачке компаније
  • ISO 27001:2013 – Систем управљања информационом безбедношћу