Квалитет: Наша стратешка одредница

Одржавамо квалитет на свим нивоима – од одабира запослених и партнера преко технологије, радног окружења, оптимизације процеса до контроле квалитета финалног језичког производа.

Наши принципи управљања квалитетом

Превентивно и дугорочно
Документована контрола квалитета сваког испорученог пројекта
Повратна информација клијента помаже континуираном унапређивању

Квалитет долази од људи, процеса и технологије.

Преводилачки тим

Сви чланови Циклопеиног лингвистичког тима, који чине преводиоци и лектори, се придржавају међународних стандарда и стандарда преводилачке струке, што подразумева факултетско образовање и одговарајуће преводилачко искуство.

Универзитетско образовање чланова Циклопеиног преводилачког тима је углавном повезано с подручјима превођења и језика и допуњено је специјализацијама у одређеним стручним подручјима (право, економија, медицина, фармација, инжењерство).

Рад преводилаца и лектора нагледају вође пројеката који представљају везу између преводилаца и клијената. Вођа пројеката је у контакту с клијентом да би у сваком тренутку био обавештен о свим евентуалним променама.

Процес превођења

Иако је сваки пројекат јединствен и захтева посебан приступ, временом смо развили систем који обезбеђује квалитет сваког превода. Уз строго прописане и надзиране кораке процеса, преданост задатку и посвећеност најситнијим детаљима доводе до врхунске услуге.

Преводилачки процес у већини случајева обухвата следеће кораке:

1. Захтев/наруџбина клијента

Пројекат превођења или локализације почиње захтевом или наруџбином од стране клијента. Овај корак обухвата следеће информације:

 • тему превода
 • изворне и циљне језике
 • количину текста
 • рок испоруке
 • посебне захтеве пројекта у смислу стручности
 • техничке и друге захтеве који могу утицати на превод и испоруку.

2. Припрема докумената за превођење

Вођа пројекта преузима документ од наручиоца и припрема га за превођење. Поред техничке припреме, овај корак укључује и језичку припрему пројекта, као и избор преводиоца. У овом кораку је изузетно важна сарадња са клијентом са којим се утврђују специфичне појединости попут коришћене терминологије, траженог формата и осталих техничких карактеристика готовог производа.

3. Креирање речника

Следећи корак је креирање речника који ће бити коришћен и ажуриран током пројекта. Дефинисани термини су од огромног значаја за дуготрајне и велике пројекте јер обезбеђују конзистентност терминологије.

4. Превођење

Процес превођења може почети када се обави припрема материјала и дефинисање речника. Прво, избор преводиоца је од кључне важности. Формално образовање, додатне квалификације у одређеним областима, матерњи језик, искуство и показани квалитет рада само су неки од кључних фактора за одабир преводиоца.

Преводилац се фокусира на квалитет превода – језичку прецизност, кохерентност и усклађеност с дефинисаном терминологијом.

5. Лектура превода

Лектура готовог превода је задатак другог језичког стручњака који проверава тачност превода упоређујући га с оригиналом, као и примереност превода постављеним захтевима наручиоца.

Лектор предлаже и уноси исправке у текст превода.

6. Припрема превода за објаву

Преводилачки пројекат може да укључује и неки облик припреме текста за објаву, као што су припрема текста у посебно траженом формату.

Циклопеа за своје клијенте врши услуге прелома и графичке припреме – DTP-а – преведених или написаних материјала.

Без обзира на формат записа (*.doc, *.txt, *.rtf, *.pdf, *.ind), наш тим ће се побринути за брзо и квалитетно решење прелома и дизајна публикације, проспекта, упутства за употребу или брошуре у облику PostScript или PDF датотека спремних за слање у штампарију или за неки други облик објављивања.

7. Испорука превода и повратна информација клијента

Последњи корак подразумева проверу усклађености готовог превода са захтевима клијента, као и испоруку превода договореним начинима доставе (електронска пошта, FTP, CD, штампани материјали итд.).

Проверу и испоруку готових превода обавља вођа пројекта који прикупља и похрањује повратне информације клијента.

Алати и технологија

Пројекти превођења и локализације су одређени следећим елементима:

 • Квалитет.
 • Рок.
 • Буџет.

Технолошка инфраструктура доводи ове аспекте у равнотежу и омогућава испоруку језичких производа оптималног квалитета на време и у границама буџета.

Наши преводиоци и лектори обављају своје задатке у посебним CAT (Computer Assisted Translation) и  QA (Quality Assurance) програмима који нам омогућавају да остваримо пун потенцијал управљања преводним ресурсима.

Циклопеа имплементира напредна технолошка решења у све своје процесе и активности од првог дана.

Настављамо да инвестирамо у технологију и алате да бисмо побољшали, оптимизовали и аутоматизовали своје процесе на свим нивоима.

Наши процеси подржавају следеће категорије:

Across Language Server

memoQ Server

Memsource

SDL Trados Studio / GroupShare

Translation Workspace

Verifika

Wordfast

Радимо заједно

Затражите понуду

Попуните овај формулар и одговорићемо вам што је пре могуће.

Имате још питања?

Наши језички стручњаци имају одговоре.

Стандарди квалитета за које смо сертификовани

Професионално искуство доказује да квалитет услуге зависи од свих учесника у пословном процесу, укључујући запослене, добављаче и руководство.

Стандард квалитета за преводилачке компаније (ISO 17100:2015)

Преузми сертификат (PDF, 1 страна, енглески, 220 kB)

Међународни стандард ISO 17100:2015 успоставља и дефинише захтеве за пружање квалитетних услуга које морају испунити пружаоци преводилачких услуга. Обухвата и процес превођења и све друге аспкете повезане с пружањем услуга као што су:

 • контрола квалитета
 • следљивост
 • људски и технички ресурси
 • управљање квалитетом и пројектима
 • оквирни уговор
 • процес пружања преводилачких услуга

Стандард управљања квалитетом (ISO 9001:2015)

Преузми сертификат (PDF, 2 стране, енглески, 461 kB)

Континуирани успех организације захтева системско и документовано управљање квалитетом процеса, као и постављање темеља и предуслова за побољшања.

Стандард ISO 9001 је најраширенији међународни стандард чији су захтеви усмерени на успостављање и одржавање система управљања квалитетом. Захтеви стандарда обухватају основне процесе унутар организације од продаје, развоја, набавке, производње и пружања услуга до мерења, контроле и надзирања приликом испоруке производа и услуга.

Систем управљања информационом безбедношћу (ISO 27001:2013)

Преузми сертификат (PDF, 2 стране, енглески, 491 kB)

ISO 27001:2013 основни стандард за управљање информационом безбедношћу у свим организацијама. Примена стандарда ISO 27001:2013 осигурава процесни приступ при успостављању, имплементацији, спровођењу, праћењу, прегледу, одржавању и побољшавању система управљања безбедношћу информација. Осим што опсежно и детаљно приступа заштити и сигурности информација као нематеријалној имовини неке организације, овај стандард прописује контроле и начине заштите материјалне имовине, као што су рачунари или рачунарске мреже.

Имплементацијом стандарда за информациону безбедност осигурава се поверљивост, што значи да су пословне информације доступне само онима којима су намењене, затим доступност овлашћеним особама увек када је то потребно, као и тачност и целовитост информација.

ISO 27001:2013 је у потпуности усклађен са стандардима квалитета као што је ISO 9001.

Редактура машинског превода (ISO 18587:2017)

Преузмите сертификат (PDF, 2 странице, енглески језик, 748 kB)

Стандард ISO 18587:2017 пружа смернице и захтеве за редактуру, односно уређивање, садржаја који су генерисали системи за машинско превођење. Редактура обухвата уређивање и унапређивање преведеног садржаја који су генерисали системи за машинско превођење у циљу осигурања квалитета, тачности и природности финалног преведеног текста. Стандард ISO 18587 успоставља оквир за сарадњу између професионалних преводилаца и система за машинско превођење и истовремено дефинише потребне компетенције и квалификације за редакторе машинског превода.

Овај ISO стандард покрива следеће моделе:

 • Комплетна редактура машинског превода
 • Делимична редактура машинског превода

Код комплетне редактуре машинског превода, језички стручњаци се старају да квалитет преведеног текста буде на истом нивоу као превод професионалних преводилаца. Код делимичне редактуре машинског превода, уносимо одређене измене да бисмо добили тачан и разумљив превод, али не залазимо превише у превођење (нпр. нема локализације или фокуса на стил и изражај). Оба модела имају своје предности и своје место у различитим пројектима.

Стандард ISO 18587:2017 користе пружаоци језичких услуга, њихови клијенти и редактори машинског превода.

Најновије вести о фирми

Компанија Ciklopea постала члан коморе италијанско-хрватских и италијанско-српских привредника

пре 2 године

Сарадња с привредним коморама пружа разне могућности и одређену дозу стабилности у периодима када је умрежавање итекако корисно и потребно за раст и развој пословања.

Настави читање

Ciklopea на догађају Изазов 2022 (форум лидера из области комуникација)

пре 2 године

Са задовољством најављујемо да ће Ciklopea, у својству једног од водећих добављача напредних језичких решења, присуствовати предстојећем догађају Изазов 2022, форуму лидера из области комуникација, у Београду, Србија.

Настави читање