Принцип 80/20 у језичкој индустрији

Miloš Matović пре 5 година Коментар

Паретов принцип или правило 80/20 у свом најједноставнијем облику каже да око 80% позитивних или негативних последица има око 20% узрока.

Принцип 80/20 у језичкој индустрији

Паретов принцип или правило 80/20 у свом најједноставнијем облику каже да око 80% позитивних или негативних последица има око 20% узрока. Међутим, овај принцип такође описује део од 20% сваког процеса који захтева посебну пажњу, знање, напор и који доводи до промена. Наравно, ово не значи да 80% треба игнорисати. Ово правило нам једноставно помаже да одредимо тачку фокуса у нашим активностима, а што за последицу може имати најбоље резултате.

Иако тачни бројеви могу бити различити (80 није увек 80 нити је 20 увек 20), ово једноставно и ефикасно правило названу по италијанском економисти Вилфреду Парету има бројне примене у различитим дисциплинама и индустријама, али у свим случајевима описује однос између инпута и аутпута. Овог пута се фокусирамо на примену овог правила у језичкој индустрији.

Принцип 80/20 за локализацију

Често истичемо то да је превођење централни процес локализације, али да је сама локализација шири и комплекснији процес. И то јесте тако – прецизан превод је у самом центру локализационог процеса и локализациони тим је незамислив без преводилаца.

Тако да можемо рећи да је превођење 80% локализације док се 20% односи на стилску, културну и техничку адаптацију која одваја локализацију од превођења.

Принцип 80/20 за глобализацију

Локализовани производи имају исте особине и намене, углавном и изглед и начин употребе. Ако применимо Паретов принцип лако је видети да је 80% глобалних потреба, навика, понашања и очекивања универзално, док 20% зависи од културе и окружења локалног тржишта.

Тако да можемо рећи да се 20% сваког производа или услуге потпуно локализује док 80% остаје исто.

Принцип 80/20 за пословни садржај

Важност садржаја се никад не може довољно нагласити. Ипак, питање намене садржаја је још важније. Да ли вам се допадају веб-сајтови на којима нема ничега сем реклама и информација о продаји? Не допадају се ни нама.

80% свог пословног садржаја треба да буде о нашим корисницима и клијентима, њиховим очекивањима и потребама и корисним информацијама о нашим производима и услугама, а све у циљу остваривања и одржавања доброг односа са публиком, док не више од 20% треба да буде о продаји и строго пословним активностима.

Слични чланци

Машинско превођење, вештачка интелигенција и људски додир

пре 5 година

И даље је веома присутно уверење из атомског доба да ће рачунари потпуно заменити преводиоце, па чак и потпуно укинути потребу за учењем страних језика – кроз неколико година. Али колико је то вероватно?

Настави читање