Језичка грешка бр. 94: глађе или глаткије?

Ciklopea пре 5 година Коментар
Језичка грешка бр. 96: онлајн / онлине / он-лајн

Правилно је глађе.

Компаратив придева глатко / гладак / глатка / глатки је глађе / глађи / глађа / глађи, а суперлатив најглађе / најглађи / најглађа / најглађи.

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 5 година

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 5 година

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање