Језичка грешка бр. 64: без да

Miloš Matović пре 6 година Коментар
Језичка грешка бр. 64: без да
Језичка грешка бр. 64: без да

Конструкција „без да“ је преузета из немачког језика, на основу конструкције охне зу, охне дасс. Иако у духу немачког језика, ова конструкција у српском језику увек звучи незграпно, па се уместо ње, у зависности од контекста, препоручују следеће:

1) Конструкција а да + негација:

Донели су одлуку а да нису погледали комплетан доказни материјал.

2) Глаголски прилог прошли:

Донели су одлуку не погледавши комплетан доказни материјал.

3) Употреба везника, а, иако, премда:

Донели су одлуку иако нису погледали комплетан доказни материјал.

4) Предлог без и именицом:

Донели су одлуку без увида у комплетан доказни материјал.

5) Глаголски прилог садашњи, уколико је реченица у садашњем времену:

Доносе одлуку не гледајући комплетан доказни материјал.

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 5 година

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 5 година

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање