Језичка грешка бр. 43: Марковићка или Марковићева?

Miloš Matović пре 6 година Коментар
Језичка грешка бр. 43: Марковићка или Марковићева?
Марковићка или Марковићева?

Оба начина ословљавања особа женског пола презименом су правилна, али имају различита значења.

Наставак –ка се додаје када се ради о удатом презимену, тако да је Марковићка супруга Марковића.

Наставак –ва користимо када се ради о девојачком презимену, па је Марковићева ћерка Марковића.

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 5 година

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 5 година

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање