Језичка грешка бр. 3: Јер, јел или је л’?

Ciklopea пре 7 година Коментар
Језичка грешка бр. 3: Јер, јел или је л’?
Јер, јел или је л’?

Једна од најчешћих грешака у писаној комуникацији на интернету тиче се мешања, односно погрешне употребе узрочног везника јер и упитне фразе је л’.

Јер је везник који повезује узрочну зависну реченицу са главном:

-Нисам отишао на испит јер нисам учио.

Упитна фраза је л’ се састоји од скраћеног облика глагола бити (јесам) и упитне речце ли, односно представља скраћени облик фразе је (-сам, -си, -смо, -сте, -су) ли.

-Је л’ сада јасно?

Речца ли се у оквир фразе је л’ увек пише са апострофом, тако да је облик јел погрешан.

Напредна језичка решења

Помажемо клијентима из области медицине и фармације, информационих технологија и развоја софтвера и технологије и производње да пренесу своје поруке на страним тржиштима и осигурају позитивно глобално присуство.

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 5 година

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 5 година

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање