Језичка грешка бр.18: Стићићу / Стићи ћу

Miloš Matović пре 6 година Коментар
Језичка грешка бр.18: Стићићу / Стићи ћу
Стићићу / Стићи ћу

Глаголи који се у инфинитиву завршавају на –ћи (стићи, доћи, рећи, ући и други) се у будућем облику (Футур I) пишу одвојено од облика помоћног глагола хтети, па ће бити:

-стићи ћу

-доћи ћу

-рећи ћу

-ући ћу

Са друге стране, глаголи који се у инфинитиву завршавају на –ти (радити, читати, ходати, дисати и други) се у Футуру I увек пишу спојено са обликом помоћног глагола хтети:

-радићу

-читаћу

-дисаћу

-ходаћу

Слични чланци

Језичка грешка бр. 101: незамељив или незамењив

пре 5 година

Правопис допушта оба облика, и незаменљив и незамењив (у значењу јединствен, који се не може заменити). Исто важи и за именице, незаменљивост и незамењивост. Одрична речца не се у овом случају пише спојено пошто се ради о придевима и именицама.

Настави читање

Језичка грешка бр. 100: дато или дано

пре 5 година

Глаголски придев трпни глагола дати се може градити додавањем наставка -н или -т, дакле исправно је и дато и дано, као и у случајевима продат/продан, издат/издан, предат/предан. Ипак, у свакодневном говору се предност даје облику са наставком -т, док се у неким фразама одомаћио облик са -н. Он је јако предан отац. Време дато за […]

Настави читање