Farmacevtski prevodi

Ciklopeine rešitve za farmacevtske prevode so bile razvite, da bi izpolnile in presegle stroge zahteve farmacevtske panoge s kombiniranjem znanja profesionalnih prevajalcev, pametne uporabe vrhunskih tehnologij in visokorazvitega vodenja projektov.

Farmacevtske prevode v Ciklopei zaupamo profesionalnim jezikoslovcem s strokovnim poznavanjem panoge in/ali dodatnim usposabljanjem za jezikovne storitve na specifičnem farmacevtskem ali medicinskem področju.

Naše storitve so razvite s ciljem zagotavljanja:

  • Vrhunske kakovosti
  • Skladnosti z regulativnimi standardi na ciljnem trgu
  • Varnosti in zaupnosti

Kakovost naših prevodov dosegamo z visokorazvitim prevajalskim postopkom, oblikovanim za kar največji izkoristek profesionalnega znanja jezikoslovcev in prevajalskih tehnologij, ter ob upoštevanju standardov na področju kakovosti v panogi.

Vse medicinske prevode zaupamo profesionalnim prevajalcem in dvojezičnim pregledovalcem, ki poznajo medicinsko dejavnost in postopke, smernice EMA/FDA in/ali standarde in izbrano izrazoslovje regulativnih organov na ciljnem trgu ter ustrezno različico ICD-10.

Varnost in zaupnost vašega gradiva v Ciklopei jemljemo resno, zato vse projekte izvajamo skladno z mednarodnimi standardi na področju informacijske varnosti, kot je ISO 27001:2013.

Ciklopea zagotavlja profesionalne prevajalske storitve širokega nabora farmacevtskih gradiv, vključno s:

  • Povzetki glavnih značilnosti zdravil (SPC)
  • Navodili za uporabo (PIL)
  • Popolnim dosjejem za izdelek (CPD)
  • Medicinskimi etiketami

Ciklopeina izvirna raziskava

Glavni izzivi pri farmacevtskih prevodih

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.