Prevajanje za institucije EU

Ciklopeine prevajalske rešitve za institucije Evropske unije so bile razvite,da bi izpolnile in presegle stroge zahteve upravnih in sodnih prevodov s kombiniranjem znanja profesionalnih prevajalcev, pametne uporabe vrhunskih tehnologij in visokorazvitega vodenja projektov.

Potrebujete zanesljivega partnerja za prevajanje?

Potrebujete zanesljivega partnerja za prevajanje?

Dokazana točnost dostavljenega gradiva: 99,6 %

Dokumenti EU vključujejo vse uradne dokumente, ki jih izdajo institucije ali agencije EU ali ki so zanje izdani.

Ciklopea, katere portfelj vključuje na tisoče prevedenih strani in več sto tisoč prevedenih besed za različne institucije in agencije EU, velja za izkušenega ponudnika takšne vrste prevodov, dvojezičnih pregledov in upravljanja izrazoslovja. Naše izbrane ekipe za prevode besedil EU sestavljajo vrhunski jezikoslovci, vodje projektov in strokovnjaki za nadzor kakovosti s poglobljenim poznavanjem specifičnega izrazoslovja, postopkov in namenov širokega nabora dokumentov EU, tudi z naslednjih področij:

 • Izobraževanje
 • Zaposlovanje
 • Kultura
 • Transport
 • Omrežja in skupni prevzemi
 • Raziskave in inovacije
 • Družbene zadeve
 • Okolje
 • Energija
 • Kemikalije
 • Intelektualna lastnina
 • Finančnimi dokumenti
 • Diplomacija
 • Tuja in varnostna politika
 • Sodelovanje policije in sodstva
 • Javno zdravje
 • Zakonodaja
 • Medicina
 • Zaščita potrošnikov

Posebej razvit prevajalski postopek vključuje več faz, ki zagotavljajo doslednost, skladnost in kakovost prevedenega gradiva.

Jezikovne rešitve za jezike, ki niso del EU

Zagotavljamo jezikovne storitve za vse uradne jezike EU, naš portfelj pa vključuje tudi prevajalske projekte zakonodaje EU za kandidatke za vstop v EU, ki so skladni z EU-smernicami, standardi in našim po meri razvitim prevajalskim postopkom za te projekte.

Varnost in zaupnost vašega gradiva v Ciklopei jemljemo resno, zato vse projekte izvajamo skladno z mednarodnimi standardi na področju varnosti, kot je ISO 27001:2013.

Bela knjiga

Kaj je kakovost prevodov?