Lokalizacija na področju potrošniške elektronike

Naše rešitve za panogo potrošniške elektrike so razvite, da zadovoljijo in presežejo njene stroge zahteve s kombinacijo strokovnega znanja, pametne uporabe vrhunske tehnologije in visokorazvitega projektnega vodenja.

Lokalizacija na področju potrošniške elektronike vključuje jezikovno, kulturno, pravno in tehnično prilagoditev številnih gradiv, ki se uporabljajo v tej panogi – od uporabniških priročnikov, uporabniških vmesnikov, kosovnic, programske opreme in datotek pomoči, pa vse do standardov, marketinških gradiv in drugega. Uporabniške priročnike in uporabniške vmesnike lokalizirajo in prevajajo večdisciplinarne ekipe strokovnjakov z jezikovnim znanjem, izkušnjami in posebnim strokovnim znanjem, ki so potrebni za razvoj visokokakovostnih jezikovnih rešitev – in prav to zagotavljamo mi.

Naše jezikovne rešitve so bile razvite za zagotavljanje:

  • Vrhunske kakovosti
  • Skladnosti z regulativnimi standardi na ciljnem trgu
  • Varnosti in zaupnosti

Kakovost naših prevodov dosegamo z visokorazvitim prevajalskim postopkom, oblikovanim za kar največji izkoristek profesionalnega znanja jezikoslovcev in prevajalskih tehnologij, ter ob upoštevanju standardov na področju kakovosti v panogi.

Kaj je kakovost prevodov?

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.