Prevajanje kadrovske dokumentacije

Ljudje in postopki so bistvo uspeha vsakega podjetja in komunikacija je lepilo, ki vse navedeno povezuje. Za konsistentnost kulture vašega podjetja v različnih podružnicah in na različnih teritorijih poskrbimo s kombinacijo strokovnega znanja, pametne uporabe vrhunske tehnologije in visokorazvitega projektnega vodenja.

Kadrovska dokumentacija vključuje bogat nabor tiskanih ali digitalnih gradiv za komuniciranje kodeksov ravnanja, vrednot in vizije podjetja zaposlenim ter vse dokumente, ki se uporabljajo pri novih zaposlitvah ter upravljanju dobaviteljev.

Kadrovsko dokumentacijo lokalizirajo in prevajajo večdisciplinarne ekipe z odličnim znanjem jezika, korporativnimi izkušnjami in posebnim strokovnim znanjem, potrebnim za razvoj visokokakovostnih jezikovnih rešitev – prav tega, kar ponujamo.

Ciklopeine ekipe vam lahko pomagajo prevesti in lokalizirati kadrovska gradiva, med drugim tudi:

 • brošure, letake,
 • kodekse ravnanja,
 • pravilnike podjetja,
 • gradiva za tečaje,
 • dokumente, ki se uporabljajo pri uvajanju,
 • predstavitvena gradiva,
 • ankete,
 • gradiva za usposabljanja.

Naše storitve so razvite s ciljem zagotavljanja:

 • Vrhunske kakovosti
 • Skladnosti z regulativnimi standardi na ciljnem trgu
 • Varnosti in zaupnosti

Kakovost naših prevodov dosegamo z visokorazvitim prevajalskim postopkom, oblikovanim za kar največji izkoristek profesionalnega znanja jezikoslovcev in prevajalskih tehnologij, ter ob upoštevanju standardov na področju kakovosti v panogi.

Obrazložitev upravljanja prevajalskih zmogljivosti

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.