Družbena odgovornost podjetja

V svetu, ki se sooča s korupcijo, onesnaženostjo in nezaposlenostjo, je pomembno tudi, kako podjetje dosega svoj dobiček.

Trajnostni razvoj kot ključna konkurenčna prednost

“Če niste del rešitve, ste del problema.”

Ciklopea je zrasla in se razvila z upoštevanjem odgovornih poslovnih praks, deljenjem znanja, naložbami v tehnologijo, uporabo lokalnih virov in podobnega.

Deklaracija

Deklaracija

Ciklopea je podpisala Deklaracijo etičnega poslovnega ravnanja hrvaške gospodarske zbornice.

Kodeks

Kodeks

Uveljavili smo svoj notranji Kodeks etičnega ravnanja.

Korporativna trajnost

Korporativna trajnost

Objavili smo svoje prvo poročilo o korporativni trajnosti.

Globalne poročanje

Globalne poročanje

Ciklopea je postala članica pobude za globalno poročanje in pobude ZN za globalni dogovor.

Smo sprememba, ki jo želimo videti

Trajnostni razvoj je naše strateško gonilo od začetkov leta 2003. Pozitivne spremembe v življenjih naših strank, dobaviteljev, zaposlenih in naši lokalni skupnosti so naša največja motivacija in nagrada.

Ponosni smo, da so bili ti napori opaženi:

Še naprej se bomo trudili sprejemati odgovorne in inovativne odločitve ob hkratnem zavedanju njihovega vpliva na podjetje, ljudi in skupnost.

Članstvo v profesionalnih organizacijah

Ciklopea je ponosna članica naslednjih organizacij:

  • ELIA – European Language Industry Association (Evropsko združenje jezikovne panoge)
  • GALA – Globalization and Localization Association (Združenje za globalizacijo in lokalizacijo)
  • UN Global Compact (pobuda ZN za globalni dogovor)
  • GRI – Global Reporting Initiative (pobuda za globalno poročanje)

Kaj je družbena odgovornost podjetja?

Družbena odgovornost podjetja je opredeljena kot oblika samoregulacijena področju spoštovanja in skladnosti z zakonodajo, notranjimi in etičnimi standardi. Cilj družbene odgovornosti podjetij je, da podjetja sprejmejo družbeno odgovorno vedenje in da to postane del njihovih strateških načrtov ob upoštevanju njihovih zaposlenih, okolja, dobaviteljev, strank, lokalne skupnosti in drugih zanje pomembnih deležnikov.

Globalni upravljavski organi

Največje omrežje družbene odgovornosti podjetij je pobuda ZN za globalni dogovor. Ciklopea kot ena izmed njenih članic podpira in promovira njenih 10 načel poslovanja na področju človekovih pravic, delavskih pravic, okolja in boja proti korupciji.

Poleg pobude za globalni dogovor je drugo pomembno telo pobuda za globalno poročanje, ki je oblikovala smernice, ki služijo kot temelj za poročanje o družbeni odgovornosti podjetja. Naša poročila so napisana v skladu s temi smernicami.

Ciklopea je članica obeh pobud od leta 2012.

Lokalne družbeno odgovorne organizacije

Hrvaška ima lokalno podružnico pobude ZN za globalni dogovor ter nekaj drugih organov, ki promovirajo družbeno odgovornost podjetij. Industrijski sektor hrvaške gospodarske zbornice vključuje Združenje za družbeno odgovornost, ki sodeluje z organizacijo HR-PSOR pri organizaciji letne podelitve nagrad za družbeno odgovornost podjetij, imenovanih SCR Index. Novice o družbeni odgovornosti podjetij in primere dobrih praks najdete na spletnem mestu www.dop.hr.

Letna poročila o družbeni odgovornosti

Letna poročila o družbeni odgovornosti

Etična načela

Etična načela

Delajmo skupaj

Prosite nas za ponudbo

Izpolnite obrazec in oglasili se vam bomo, kakor hitro bo mogoče.

Imate dodatna vprašanja?

Naši strokovnjaki za jezik imajo odgovore.

Pridružite se našemu naboru talentov

Ciklopea sodeluje z najboljšimi jezikoslovci. Prijave samostojnih prevajalcev in ponudnikov jezikovnih storitev, ki bi radi postali naši partnerji, so vedno dobrodošle.

Zadnje novice o podjetju